Detail projektu

MĚŘENÍ PROPUSTNOSTI BETONU NDT METODAMI JAKO PODKLAD K ODHADU AKTUÁLNÍ TRVANLIVOSTI

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Laboratorní měření propustnosti betonu pro vodu a vzduch pomocí metod TPT, GWT a ISAT probíhají na ÚSZK již několik let, ale pro jejich srovnání není k dispozici dostatečné množství dat. Výsledky těchto měření se stanou podkladem pro sestavení korelační závislosti mezi těmito metodami v závislosti na povrchové vlhkosti a získané závěry pomohou k vytvoření metodiky hodnocení betonu vzhledem k aktuální trvanlivosti.

Popis anglicky
The tests of permeability of the surface layer of concrete can be used to describe not only the pore system of concrete but also the durability of concrete. This paper deals with the evaluation of concrete surface layer using the non-destructive tests called TPT (Torrent Permeability test), GWT (Germanns Water Permeability Test) and ISAT (Initial Surface Absorption Test), by means of which it is possible to determine the permeability for air or water. The results of these measurements will become the basis for creating a correlation dependence between these methods.

Klíčová slova
beton, TPT, GWT, ISAT

Klíčová slova anglicky
concrete, TPT, GWT, ISAT

Označení

FAST-J-11-12

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kadlecová Zlata, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hobst Leonard, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Hronová Petra, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavebního zkušebnictví
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

HRONOVÁ, P.; KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J. Porovnání vlivu vodního součinitele a různých typů vláken na vznik trhlin v raném věku betonu. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 25.03.2013, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J.; HRONOVÁ, P. Využití metody Torrent Permeability Tester pro kontrolu kvality povrchové vrstvy betonových konstrukcí. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 17.12.2012, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail