Detail projektu

Vývoj měřících zařízení pro potřeby měření projevů vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Vodní eroze ohrožuje více než polovinu výměry orné půdy v ČR, k čemuž přispívá častější výskyt přívalových dešťů vysokých intenzit. Mimo erozi plošnou a rýhovou známe erozi vznikající v drahách soustředěného odtoku (DSO). Metodám predikce a kvantifikace eroze z DSO v ČR zatím nebyla věnována pozornost, i když se jedná o významný podíl v celkové bilanci odnosu půdy. Cílem projektu je vývoj měřících zařízení pro volumetrickou kvantifikaci vodní eroze v DSO a porovnání výsledků s vybranými predikčními modely s posouzením jejich použitelnosti.

Označení

FAST-J-11-45

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

DRONGOVÁ, K.; PAVLÍK, F. Volumetrická kvantifikace vodní eroze vznikající na hranicích pozemků. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: LITERA BRNO, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

DRONGOVÁ, K.; PAVLÍK, F. Volumetrická kvantifikace vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku jako podklad pro ověření predikčního modelu. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-88907-76-3.
Detail

DRONGOVÁ, K. Analýza faktorů přispívajících k tvorbě erozních projevů v drahách soustředěného povrchového odtoku v podmínkách České republiky. In Sborník anotací. 2013. s. 292-292. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

DRONGOVÁ, K. Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 9, s. 312-315. ISSN: 1211-0760.
Detail

DRONGOVÁ, K. Volumetrická kvantifikace erozních projevů v drahách soustředěného povrchového odtoku a analýza faktorů ovlivňujících jejich vznik. In Sborník anotací. Brno: VUT Brno, 2013. s. 291-291. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

DRONGOVÁ, K.; SOBOTKOVÁ, V. Projevy vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku. Littera Scripta, 2013, roč. 6, č. 2, s. 183-193. ISSN: 1805-9112.
Detail