Detail projektu

Zvýšení odolnosti povlaků typu MCrAlY vůči vysokoteplotní oxidaci

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Projekt je zaměřen na vylepšení stávajících vlastností plazmou nanášených MCrAlY povlaků vůči oxidaci. Pro jeho realizaci budou využity dva přístupy: (1) sycení plazmou nanášených MCrAlY povlaků hliníkem za současného přetavování povlaku, které by mělo vést k eliminaci nežádoucích oxidických vměstků v mikrostruktuře povlaku a (2) náhrada funkce ochranné vrstvy na bázi Al2O3 využitím komplexních gradientních povlaků na bázi WCCoCr. Projekt bude zaměřen na studium interakce prvků v povlacích během jejich přípravy a krátkodobé tepelné expozice.

Označení

FSI-J-11-40/1371

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

ÚMVI-odbor strukturní a fázové analýzy
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

ŘIČÁNKOVÁ, V.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J. Modifikace plazmou nanášených NiCrAlY povlaků. In Víceúrovňový desig pokrokových materiálů 2011. Brno: ÚFM AVČR, 2011. s. 231-240. ISBN: 978-80-87434-04-8.
Detail

ŘIČÁNKOVÁ, V.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J. MODIFIKACE PLAZMOU NANÁŠENÝCH NICRALY POVLAKŮ. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Hradec Králové, ČR: MAGNANIMITAS, 2011. s. 231-240. ISBN: 978-86-80321-25-7.
Detail

ŘIČÁNKOVÁ, V.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J. Investigation of Changes in Microstructure of Remelted Air Plasma Sprayed NiCrAlY Coating after Thermal Exposure in Air with the Assistance of Microhardness Measurements. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 226-229. ISBN: 9783037859346. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŘIČÁNKOVÁ, V.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J. MIKROSTRUCTURAL CHANGES OF AIR PLASMA SPRAYED CoNiCrAlY COATING AFTER REMELTING. In METAL 2012 Conference proceedings. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. p. 442-447. ISBN: 978-80-87294-29-1.
Detail

ŘIČÁNKOVÁ, V.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J. MODIFIKACE PLAZMOU NANÁŠENÝCH NICRALY POVLAKŮ. GRANT Journal, 2012, roč. 1, č. 1, s. 65-69. ISSN: 1805-0638.
Detail

ČELKO, L.; ŘIČÁNKOVÁ, V.; KLAKURKOVÁ, L.; ZÁBRANSKÝ, K.; ŠVEJCAR, J. Remelting of M-CrAlY Air Plasma Sprayed Coatings by Means of Aluminium Cold Rolling and Conventional Heat Treatment. YUCOMAT 2011. Belgrade, Serbia: IInstitute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2011. p. 103-103.
Detail