Detail projektu

Přeměna dusíkatých sloučenin v procesu biologické nitrifikace-denitrifikace.

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Odstraňování dusíku z vod probíhá běžně metodou aerobního biologického čištění. Tento proces ovlivňuje řada faktorů, jejichž vzájemná rovnováha je nutnou podmínkou pro jeho účinné fungování. Její dosažení je stále předmětem vědeckého zkoumání. K méně prozkoumaným oblastem patří nitrifikační fáze procesu. Cílem projektu je přispět k porozumění přeměn dusíkatých látek v aerační fázi procesu biologické nitrifikace-denitrifikace v reaktoru s přerušovaným provozem a k objasnění vlivů, které se při tom uplatňují.

Označení

FAST-J-10-95

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vybíralová Pavla, Ing. - hlavní řešitel
Malá Jitka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

MALÁ, J.; MALÝ, J.; HRICH, K.; VYBÍRALOVÁ, P. Denitrifikace v oxickýxh podmínkách. In Odpadové vody 2010. Vydavaťelstvo VÚP-NOI, Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2010. s. 198-203. ISBN: 978-80-89088-94-2.
Detail

HRICH, K.; GRODA, B. Relationship Between Centrifugation and Drying of Sludge and The Organic Halogenes. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. LVIII, no. 5, p. 185-190. ISSN: 1211-8516.
Detail

HRICH, K.; GRODA, B. Content changes of adsorbable organically bound halogens during sludge centrifugation and drying. Research in agricultural engineering, 2010, vol. 57, no. 1, p. 30-36. ISSN: 1212-9151.
Detail