Detail projektu

Autonomní lokomoční roboty pro obslužná /hazardní/ prostředí

Období řešení: 01.01.1993 — 31.12.1995

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Označení

GA101/93/0945

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.1993 - 31.12.1995)