Detail projektu

Instrumentální vybavení výukových laboratoří stavební fyziky

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

O projektu

Cílem projektu je založení mikroskopické studentské laboratoře. Hlavním instrumentem je konfokální mikroskop, ktery je schopen rekonstruovat povrchovou strukturu materiálů. Výuka je zaměřena na strukturu stavebních materiálů.

Popis anglicky
The goal of the project is to establish the microscopic student laboratory. The main instrument is the confocal microscope, which is capable to reconstruct the surface structure of materials. The training of students is focused on the structure of building materials.

Klíčová slova
Mikroskopicka studentská laboratoř, konfokální mikroskop, stavební materiály

Klíčová slova anglicky
Microscopic student laboratory, confocal microscope, building materials

Označení

1108 Aa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (12.10.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)

Výsledky

FICKER, T., PAZDERA, L. Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných látek ve studentských laboratořích. In Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných lá. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 10-11.
Detail