Detail projektu

Vývoj nové nedestruktivní metody pro posuzování pevnosti v tlaku hydratovaných cementovaných materiálů

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2012

O projektu

Projekt je zaměřen na vývoj nové nedestruktivní metody pro posuzování pevnosti v tlaku hydratovaných cementovaných materiálů. Metoda je založena na mikroskopické strukturální analýze tohoto materiálu.

Popis anglicky
The project is aimed at the development of a new nondestruktive method for assessment of compressive strength of hydrated cement materials. The method is based on the microscopic structural analysis of this material.

Klíčová slova
Hydratované cementové materiály, pevnost v tlaku, ocenění pevnosti, mikroskopická strukturální analýza.

Klíčová slova anglicky
Hydrated cement materials, compressive strength, assessment of strength, microscopic structural analysis

Označení

ME09046

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.01.2009 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- plně financující (2009-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

FICKER, T. MODELY LOMOVÝCH POVRCHŮ CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ. In Modelování v mechanice 2010. Ostrava: FAST VŠB, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2234-1.
Detail

FICKER, T. Simplified Peltier heat pump. European Journal od Physics, 2022, vol. 43, no. 4, p. 1-7. ISSN: 0143-0807.
Detail

FICKER, T. Využití konfokální mikroskopie v materiálovém inženýrství. In Konference: Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: FAST VUT Brno, 2009. s. 483-491. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

FICKER, T. Fracture surfaces of cement materials. In 7th Workshop NDT 2009 Non Destructive TYesting in Engineering Practice. Brno: VUT, 2009. p. 64-70. ISBN: 978-80-7204-671-3.
Detail

FICKER, T. The dependency of strength of concrete on the loading rate. In 8th International conference management and technologies for sustainable development in the building industry. Praha: ČVUT, 2010. p. 75-78. ISBN: 978-80-248-2234-1.
Detail

FICKER, T. Influence of Loading Rate on Concrete and Porous Rocks in Compression. In BOOK OF PROCEEDINGS - MECHANICAL STRUCTURES AND FOUNDATION ENGINEERING 2010. Ostrava: VŠB, 2010. p. 29-32. ISBN: 978-80-248-2256-3.
Detail

FICKER, T. Fracture Surfaces of Cement-Based Materials and Porous Rocks Investigated by Confocal Microscopy. In Book of Proceedings - MECHANICAL STRUCTURES AND FOUNDATION ENGINEERING 2010. Ostrava: VŠB, 2010. p. 33-36. ISBN: 978-80-248-2256-3.
Detail

FICKER, T. Atomic force microscopy in research and education. In People, buildings and environment 2010. Brno: VUT, 2010. p. 582-585. ISBN: 978-80-7204-705-5.
Detail

FICKER, T. Can the Compressive Strength of Cement Pastes be Inferred from the Roughness of Fracture Surfaces ?. In PROCEEDINGS OF THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE - NDT 2010 - NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: FAST VUT, 2010. p. 58-63. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

FICKER, T. CHARAKTERISTIKA LOMOVÝCH POVRCHŮ A PEVNOST V TLAKU CEMENTOVÉ PASTY. In Modelování v mechanice 2011. Ostrava: VSB - TU, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2384-3.
Detail

FICKER, T. Inovace výukových laboratoří stavební fyziky na FAST VUT. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 9, s. 286-287. ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D.; JENNINGS, H. Roughness of fracture surfaces and compressive strength of hydrated cement pastes. Cement and Concrete Research, 2010, vol. 40, no. 6, p. 947-955. ISSN: 0008-8846.
Detail

FICKER, T.; LEN, A.; MARTIŠEK, D. A remark on nano-particle stability of cement C-S-H gel. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2011, vol. 9, no. 2, p. 553-557. ISSN: 1895-1082.
Detail

FICKER, T. Fractality of fracture surfaces. Acta Polytechnica, 2010, vol. 50, no. 6, p. 26-31. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Quasi-static compressive strength of cement-based materials. Cement and Concrete Research, 2011, vol. 2011, no. 41, p. 129-132. ISSN: 0008-8846.
Detail

FICKER, T. Influence of Loading Rate on Concrete and Porous Rocks in Compression. In Beams and frames on elastic foundation 3. Mechanical Engineering. Ostrava: VŠB - TU, 2010. p. A29 (A32 p.)ISBN: 978-80-248-2257-0.
Detail

FICKER, T. Fracture Surfaces of Cement-Based Materials and Porous Rocks Investigated by Confocal Microscopy. In Beams and frames on elastic foundation 3. Mechanical Engineering. Ostrava: VŠB - TU, 2010. p. A33 (A36 p.)ISBN: 978-80-248-2257-0.
Detail

FICKER, T. Fraktalita lomových povrchů hydratované cementové pasty. In Konference: Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: FAST VUT Brno, 2009. s. 317-321. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

FICKER, T. Computations of Radiative Heat Transfer inside Buildings. In WMCAUS 2018 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. General Formalism for the Computation of Radiative Heat Transfer inside Buildings. In WMCAUS 2018 - Abstract Collection Book. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing - England, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

FICKER, T. An Optimal Procedure for Determining the Height Parameters of Fracture Surfaces. Acta Polytechnica, 2012, vol. 52, no. 2, p. 31-33. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Digital fracture surfaces and their roughness analysis: Application to cement-based materials. Cement and Concrete Research, 2012, vol. 42, no. 6, p. 827-833. ISSN: 0008-8846.
Detail

FICKER, T. Surface Morphology of Porous Cementitious Materials Subjected to Fast Dynamic Fractures. Acta Polytechnica, 2011, vol. 51, no. 5, p. 118-119. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Surface roughness nad porosity of hydrated cement pastes. Acta Polytechnica, 2011, vol. 51, no. 3, p. 7-20. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Fracture surfaces of porous materials. Acta Polytechnica, 2011, vol. 51, no. 3, p. 21-24. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T.; MARTIŠEK, D. Roughness and fractality of fracture surfaces as indicators of mechanical quantities of porous solids. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2011, vol. 9, no. 6, p. 1440-1445. ISSN: 1895-1082.
Detail

FICKER, T. Fracture surfaces and compressive strength of hydrated cement pastes. Construction and building materials, 2012, vol. 27, no. 1, p. 197-205. ISSN: 0950-0618.
Detail

FICKER, T.; Vysoké učení technické v Brně: Sestava homogenizačních pouzder pro materiály obsahující hydratovaný cement. 23834, užitný vzor. (2012)
Detail

FICKER, T.; Vysoké učení technické v Brně: Sestava homogenizačních pouzder pro hydratované materiály, zejména cementové povahy. 303365, patent. (2012)
Detail

FICKER, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob topografického zjišťování pevnosti v tlaku cementového kamene v betonových konstrukcích. 304906, patent. (2014)
Detail

FICKER, T.: Rekonstrukční mikroskop; Rekonstrukční mikroskop. http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Mikroskop.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Mikroskop.pdf. (funkční vzorek)
Detail

FICKER, T.: Vodotěsné formy; Vodotěsné plastové formy. http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Formy.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Formy.pdf. (funkční vzorek)
Detail

FICKER, T.: Přípravek; Přípravek na výrobu polymerních forem pro cementové vzorky. http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Pripravek.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Pripravek.pdf. (funkční vzorek)
Detail