Detail projektu

Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem směrnice na ochranu půdy EU

Období řešení: 03.10.2007 — 31.12.2009

Označení

SP/2E3/172/07

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (08.02.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo životního prostředí ČR - Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 - 2011

- částečně financující (2007-10-03 - 2009-12-31)