Detail projektu

Estetika veřejných prostranství - studijní materiál

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2008

Označení

FRVŠ 6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.01.2008 - 31.12.2008)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2008-01-01 - 2008-12-31)

Odkaz