Detail projektu

Využití kompaktních řídících systémů k inovaci laboratorní výuky elektroenergetiky

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2008-04-29 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2008-04-29 - nezadáno)

O projektu

Informační a řídící technologie jsou v současnosti nejdynamičtěji rozvíjející se oblast, všech výrobních procesů včetně elektroenergetiky. Mít přesné a aktuální informace o měřených veličinách znamená v praxi citelnou úsporu finančních prostředků. Z toho důvodu je nutné s těmito informacemi nakládat rychle a efektivně a tím docílit maximální využití energetických prostředků a zamezit tak zbytečnému plýtvání drahocennou energií. Důležitost řídících systémů lze opřít o neustále se rozvíjející informační technologie, se kterými je třeba studenty soustavně seznamovat. V posledních letech je to zejména masové nasazování perspektivních kompaktních řídících systémů a to nejen do výrobních procesů, ale také do řízení sítí a do oblasti spotřeby elektrické energie, zejména do oblasti vytápění či osvětlování budov. Projekt je zaměřen na inovaci laboratorní výuky předmětu Informační a řídící systémy v elektroenergetice. V rámci řešení projektu bude vytvořeno moderní pracoviště, které umožní sestavit deset nových laboratorních úloh a tím rozšířit praktické znalosti a dovednosti studentů v oblasti průmyslových řídících systémů používaných v elektroenergetice

Označení

2524/G1 - Škoda Jan

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škoda Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Belatka Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (29.04.2008 - nezadáno)