Detail projektu

Inovace předmětů s praktickou výukou geodetických technologií

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2008

O projektu

Měnící se schéma vzdělávání na vysokých školách vedoucí mimo jiné ke zvyšujícímu se počtu studentů spolu s technologickým vývojem vytváří tlak na zefektivnění a optimalizaci výuky. S pohledu praktické výuky geodézie je nutné zajistit jednoduchý přístup studentů k informacím a podkladům pro samostudium a dále modernizaci a zvýšení počtu výukových pomůcek a podladů. Projekt se dotkne všech předmětů Fakulty stavební, ve kterých se prakticky procvičují geodetické měřické technologie, tj. Geodézie a Výuka v terénu u studijních programů Stavební inženýrství a Stavitelství a celé řady předmětů studijního programu Geodézie a Kartografie a to včetně kombinované formy výuky. Projekt je součástí širšího kontextu inovací a investic, které zmodernizují především praktickou část výuky geodézie pro několik stovek studentů každý rok ve všech studijních programech akreditovaných na Fakultě stavební.

Popis anglicky
Inovation of practical education of geodesy

Klíčová slova
praktická výuka, geodézie

Klíčová slova anglicky
geodesy, practical education

Označení

137/2008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vondrák Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Fišer Zdeněk, Ing. - spoluřešitel
Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav geodézie
- příjemce (01.01.2008 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2008-01-01 - 2008-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2008-01-01 - 2008-12-31)

Výsledky

BARTONĚK, D.; POSPÍŠIL, L. GIS pro potřeby malých obcí. In XII. mezinárodní vědecká konference, sekce 11: Geodézie a kartografie. Brno, ČR: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2009. s. 57-60. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

BLATNÝ, J.; BARTONĚK, D. The hardware accelerator SFDL/SCL. Computing and Informatics, 1995, vol. 1995, no. 2, p. 207-224. ISSN: 1335-9150.
Detail

BARTONĚK, D. DATABASE DESIGN FOR THE MEASURING IN FIELD. ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES, 2004, vol. 2003, no. 6, p. 25-33. ISSN: 1505-0297.
Detail

BARTONĚK, D. A GENETIC ALGORITHM FOR AUTOMATIC MAP SYMBOLS PLACEMENT. ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES, 2003, vol. 2003, no. 6, p. 25-33. ISSN: 1505-0297.
Detail

Odkaz