Detail projektu

Statistické dilema elektronových lavin

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2009

O projektu

Projekt je zaměřen na řešení dlouhodobých problémů se statistikami vysoce populovaných lavin. Je prováděna statistická analýza rozdělení lavin.

Popis anglicky
The project is aimed at solving long-lasted problems with peculiar statistical behaviour of high populated electron avalanches. Statistical analysis of electron distributions is performed.

Klíčová slova
Elektronové laviny, striméry, Furry a Pareto statistiky

Klíčová slova anglicky
Electron avalanches, streamers, Furry and Pareto statistics

Označení

GA202/07/1207

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.01.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2007-01-01 - 2009-12-31)

Výsledky

FICKER, T. Electron avalanches and their time statistics. In Proceedings of Internationa Workshop "Physical and Material Engineering 2007". Brno: VUT Brno, 2007. p. 117-119. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

FICKER, T. Fractal strength of cement gels and universal dimension of fracture surfaces. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2008, vol. 50, no. 5, p. 167-171. ISSN: 0167-8442.
Detail

FICKER, T.; Kapi4ka, V.; Slavíček, P.;. Pareto statistics of electron avalanches. In XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc. fyzika. Brno: VUT, 2007. p. 61-64. ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

FICKER, T. Electron avalanches and their multiplication. In New trends in physics - Nové trendy ve fyzice. Brno: VUT Brno, 2007. p. 213-216.
Detail

FICKER, T. Population statistics of electron avalanches nad stramers. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstract. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 163-164.
Detail

FICKER, T. Nanostructures of cement gel. In Proceedings of Internationa Workshop, Physical and amaterial engineering 2008. Praha: ČVUT, 2008. p. 19-22. ISBN: 978-80-01-04102-4.
Detail

FICKER, T. Fractal collisional ionization. In Proceedings of International Workshop - Physical and Material Engineering 2008. Praha: ČVUT, 2008. p. 23-24. ISBN: 978-80-01-04102-4.
Detail

FICKER, T. Microdischarges. In Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít. Bratislava: STU, 2008. p. 37-39. ISBN: 978-80-227-2887-4.
Detail

FICKER, T. Nanostructure of cement gels. In Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít. Bratislava: STU, 2008. p. 40-42. ISBN: 978-80-227-2887-4.
Detail

FICKER, T. Electrical breakdown in gases via a new mechanism of avalnche and streamer multiplications. In ICCP 2008. Fukuoka, Japonsko: The Japan Society of Plasma Science, 2008. p. 58-58. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

FICKER, T. Barrieir microdischarges. In WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: FAST VUT, 2007. p. 19-20. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

FICKER, T. Acquisition of electrton avalanches using a photomultiplier. In Přírodní a spoloečenské vědy. Brno: FAST VUT, 2009. p. 25-28. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

FICKER, T. Partial micro-discharges and their statistics. In 16th International Symposium on High Voltage Engineering 2009. Kapské Město: South African Institute of Electrical Engineers, 2009. p. 132-132. ISBN: 978-0-620-44585-6.
Detail

FICKER, T.; LEN, A.; NĚMEC, P.;. Notes on hydrated cement fractals investigated by SANS. Journal of Physics D: Applied Physics, 2007, vol. 40, no. 10, p. 4055-4059. ISSN: 0022-3727.
Detail

FICKER, T.; LEN, A.; CHMELIK, R.; LOVICAR, L.; MARTIŚEK, D.; NĚMEC, P.;. Fracture surfaces of porous materials. EUROPHYSICS LETTERS, 2007, vol. 80, no. 6, p. 1600-1605. ISSN: 0295-5075.
Detail

FICKER, T. Fractal multiplication of electron avalanches and streamers: new mechanism of electrical breakdown?. Journal of Physics D: Applied Physics, 2007, vol. 40, no. 11, p. 7720-7733. ISSN: 0022-3727.
Detail

FICKER, T. Dimension of fracture surfaces. Acta Polytechnica, 2008, vol. 47, no. 6, p. 27-30. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Statistics of electron avalanches and streamers. Acta Polytechnica, 2008, vol. 47, no. 6, p. 31-35. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Streamer spots on dielectric barriers. IEEE Transactions on Plasma Science, 2008, vol. 36, no. 4, p. 1310-1311. ISSN: 0093-3813.
Detail

FICKER, T. Population statistics of electron avlanches nad streamers. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 4, s. s1360 (s1363 s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

FICKER, T. Electricall breakdown in gases via a new mechanism of avalanche and streamer multipliications. Journal of Plasma and Fusion Research SERIES, 2009, vol. 8, no. 1, p. 744-749. ISSN: 1883-9630.
Detail

FICKER, T. Electron avalanche statistics. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2009, vol. 116, no. 6, p. 333-335. ISSN: 0587-4246.
Detail

FICKER, T. A note on the population statistics of electron avalanches and streamers. Acta Polytechnica, 2010, vol. 50, no. 1, p. 12-13. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Statistical distributions of electron avalanches and streamers. Acta Polytechnica, 2010, vol. 50, no. 1, p. 40-47. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T.; NĚMEC, P.;. Fractal compressive strength of hydrated cement paste. In Proceedings of International Workshop "Physical and Material Engineering 2007". Brno: VUT Brno, 2007. p. 120-122. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail