Detail projektu

Inovace předmětů Základy konstruování I a II

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

Označení

FRVŠ 3184/2006/F1a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2006 - 31.12.2006)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2006-01-01 - 2006-12-31)