Detail projektu

Inovace pracoviště pro laboratorní a terénní výuku geodézie

Období řešení: 01.01.2006 — 12.12.2006

O projektu

V současné době je snahou Ústavu geodézie FAST VUT v Brně dobudovat Laboratoř geodézie. Podstanou částí této práce je pořízení moderních geodetických přístrojů - elektronických tachymetrů (tzv. totálních stanic). Modernizace technických prostředků používaných pro výuku je v současné době již nezbytná. Stávající přístrojové vybavení je dnes již z pohledu praxe zastaralé a jen obtížně je možné zajistit jeho servis. Projekt předpokládá nákup 10 totálních stanic s příslušenstvím pro výukové potřeby. V kontextu s dalšími investicemi, které zrealizuje Fakulta stavební, představuje projekt inovaci výukových pomůcek, která se bude týkat téměř dvou desítek předmětů, tj. několika stovek studentů prakticky ve všech studijních programech akraditovaných na Fakultě stavební.

Klíčová slova
inovace, výuka, geodézie

Označení

1576/2006

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geodézie
- příjemce (19.10.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2006-01-01 - nezadáno)

Výsledky

VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; FIŠER, Z. ANALYSIS OF DIGITAL CADASTRAL MAPS, CZECH REPUBLIC. In INTERGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe. 1. Belgrade, Serbia: Republic of Serbia, Republic Geodetic Authority, 2006. p. CD (CD p.)ISBN: 86-85079-01-2.
Detail

ŠVEC, M.; RAIS, K. Some Aspects of EUA Evaluation at the Brno University of Technology. In sborník. 1. San Juan. Puerto Rico, USA: 2006. p. 10-14. ISBN: 1-58874-649-6.
Detail

VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; PODSTAVEK, J. INTERGEO EAST. Zeměměřič, 2006, roč. 13, č. 5, s. 32-33. ISSN: 1211-488X.
Detail

VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. USE OF FRESNEL ENANTIOMORPHIC DIFFRACTION IN SURVEYING LASER METHODS. Journal of Surveying Engineering, 2006, vol. 132, no. 2, p. 71-76. ISSN: 0733-9453.
Detail

VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M. Laser Surveying Methods in Engineering Geodesy. Highway and Bridge Engineering, 2006, 2006, vol. 2006/4, no. 1, p. 261-269. ISSN: 1842-628X.
Detail

VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ŽUFANOVÁ, V. Alternativní přístup k testování přesnosti digitální katastrální mapy. Stavební obzor, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 49-54. ISSN: 1210-4027.
Detail

VONDRÁK, J. Vstupní posudek projektu "Laboratoř digitální kartografie a třírozměrné geovizualizace". Brno: FRVŠ, 2007. s. 1 (1 s.).
Detail

VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S.; PODSTAVEK, J.; VITULA, A.; HANZL, V. Mapování. skriptum. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. ISBN: 80-7204-472-9.
Detail

PODSTAVEK, J.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Integration of Orientation Systems and Cameras in Photogrammetry, testa, Calibrations. sborník InterGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe. 1. Belgrade, Serbia: Republic Geodetic Authority, Republic of Serbia, 2006. p. CD (CD p.)ISBN: 86-85079-01-2.
Detail

PODSTAVEK, J., VONDRÁK, J., FIŠER, Z.: INTERGeo EAST 2006, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe. Belgrade (22.02.2006)
Detail

WEIGEL, J., VONDRÁK, J., ŠVEC, M.: XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji. Polanica Zdroj (16.09.2007)
Detail