Detail projektu

Estetika inženýrských staveb

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

Magisterský studijní modul "Architektura technické civilizace" obsahuje volitelný předmět "Architektura a design inženýrských staveb", který svým rozsahem a náplní je jako celek časově (během jednoho semestru) nezvladatelný. Účelně se jeví jeho rozdělení na semináře dva - teoretický "Estetika inženýrských staveb" a praktický "Architektura a design v aplikaci inženýrských staveb". Předmět "Estetika inženýrských staveb" má seznámit studenty s aplikací výtvarných kategorií v inž. stavbách, s typologickými a konstrukčními zásadami a situováním v krajině či městském interiéru.

Označení

FRVŠ 932

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (06.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)