Detail projektu

Architektonický ateliér švýcarských odborníků Doc. Kolečka a Doc. Oplatka

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Dva významní zahr. odborníci Doc.Ing.arch. Ivan Koleček, VUT-SIA-FAS a Doc.Ing.arch. Jiří Oplatek, VUT-SIA se přímo podílejí na ateliérové výuce studentů II. stupně architektury. Pedagogická činnost obou architektů výrazně přispěla k utváření nové koncepce studia na FA VUT v Brně a napomáhá inovaci studijního programu především v oblasti metodiky výuky architektonické tvorby. Jejich působení na naší fakultě má vliv na vytváření konkurenčního prostředí mezi učiteli a umožňuje nám navázat na zavedené praktiky výuky architektury ve vyspělých zemích Evropy. Důležitým cílem této práce je podpora působení obou zahr. učitelů na výchovu mladých architektů studujících na naší fakultě.

Označení

FRVŠ 094

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (03.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)