Detail projektu

Česká architektura a urbanismus v nové situaci

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2004

O projektu

Výzkumný záměr vychází z vědních oborů architektura a urbanismus. Je zaměřen na získání co nejpřesnějšího obrazu o stavu naší architektury a jejím směřování. Aktuálně se zabývá vlivem společenských změn, které proběhly v 90. letech. Současně zohledňuje pozici České republiky v architektonické tvorbě při jejím vstupu do svazku zemí Evropského společenství.

Popis anglicky
The research task is based on architecture and urban planning as scientific disciplines. Its goal is to gain the most exact survey about real situation in the above mentioned fields in the Czech Republic In general it is concentrated on the influence of social and political changes on Czech society after the year 1990. At the same time it tries to analyse position of domestic architectural design before the entry of the Czech Republic into the European Union.

Označení

MSM 264100016

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chybík Josef, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2003)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

- částečně financující (2000-01-01 - 2003-12-31)

Výsledky

CHYBÍK, J. The non-stationary thermal field in the place of thermal bridge. In Thermal Protection of Buildings - Theory and Practice. Bratislava: Slovenská společnost pro techniku prostředí, 1999. p. 105 ( p.)ISBN: 80-85330-59-8.
Detail

CHYBÍK, J. Low-energy house with translucent thermal insulation. In Building and energy. TÚ Košice: Technická univerzita Košice, 1999. p. 183 ( p.)ISBN: 80-7099-437-1.
Detail

CHYBÍK, J. Obvodový plášť s deformovaným teplotním polem. In Sborník příspěvků XI.mezinárodní vědecká konference. Brno: VUT Brno, 1999. s. 117 ( s.)ISBN: 80-214-1436-7.
Detail

CHYBÍK, J. Hight quality and reliable placing of window construction. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU Košice, 1999. ISBN: 80-7099-43.
Detail

SEDLÁK, J. Czech Residential Architecture: Its Social Aspects and Consequences after World War II. In Vision and Reality.Social Aspects of Architecture and Urban. Stockholm: Swedish Museum of Architecture, 1998. p. 86 ( p.)
Detail

SEDLÁK, J. The Regionality and Internationality of the Brno Interwar Architecture : Some Notes. In The Crossroads of European Culture 1998. Responsibilities an. Brno: Vutium Press, 1998. p. 481 ( p.)ISBN: 80-214-1249-6.
Detail

KOPÁČIK, G. Street the Urban Structure. In 20th Century Urbanisation and Urbanism. Ljubljana, Slovenia: Urban Planning Institute of Republic of Slovenia, 1999. p. 27 ( p.)
Detail

KOPÁČIK, G. Ulica jako polyfunkčný mestský priestor. In Mestská ulica. Bratislava, Slovensko: Slovenský svaz stavebných inžinierov, 1999. s. 65 ( s.)
Detail

VIKTORIN, J. Informační technologie a architeltura. In Technical Sciences and Engineering Education in the Information Society of the 21st century. BRNO: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-1518-5.
Detail

KOUTNÁ, H. Počítačová podpora v architektuře. In 3.odborný seminář doktorského studia. FAST VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, 2001. s. 89 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

KOUTNÁ, H. Počítačová presentace architektonické tvorby. In V. vědecká konference doktorandů. Brno: Fakulta architektory VUT v Brně, 2001. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-1890-7.
Detail

VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internet-based Presentation of Architectural Design. In EDA 2001. EDA2001 - European Digital Architect. Praque 2001: Euroarch, 2001. p. 1 ( p.)
Detail

VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Vliv informačních technologií na prezentaci architektonické tvorby. In RUFIS 2001 - Sborník příspěvků. Plzeň: ZČU, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7082-783-1.
Detail

KOUTNÁ, H. Obecný přístup k vizualizaci dat a Internetu. In VI. vědecká konference doktorandů. Brno: FA VUT v Brně, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-214-2146-0.
Detail

VAVERKA, J. Výpočtový model hodnocení součinitele prostupu tepla U a lineárního činitele u oken. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Stavební fakulta TU v Košicích, 2002. s. 31 ( s.)ISBN: 80-232-0211-1.
Detail

VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internet-based Presentstion of 3D Architectural models. In EDA2003. Prague 2003, Czech republic: Euroarch, P.O. BOX 235, PSC 160 41 Prague 6, Czech republic, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

CHYBÍK, J. Cesta k nízkoenergetické výstavbě. In Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-02-01508-8.
Detail

CHYBÍK, J. Influence of sunshine on low consumption of heat. In Energy efficiency bussines week. Praha: EEBW Praha, 2002. s. 11 ( s.)ISBN: 80-238-9553-2.
Detail

VAVERKA, J. Teplotní pole na styku okenního rámu. In Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. s. 109 ( s.)ISBN: 80-02-01508-8.
Detail

CHYBÍK, J. Vliv povrchové teploty pro navrhování konstrukcí. In Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 80-02-01584.
Detail

DOLEŽEL, K. Penzion s pečovatelskou službou v Loučné nad Desnou. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 1999, roč. XLV, č. 9, s. 22 ( s.)ISSN: 0862-7010.
Detail

DOLEŽEL, K. Brněnská architektonická scéna poslední dekády dvacátého století. Fórum architektury a stavitelství, 1999, roč. VII, č. 1, s. 13 ( s.)ISSN: 1210-7395.
Detail

NOVÝ, A. Podnikatelské aktivity a územní plánování-německá zkušenost. Urbanismus a územní rozvoj, 2001, roč. IV., č. 6, s. 24 ( s.)ISSN: 1212-0855.
Detail

CHYBÍK, J. Sluneční svit jako činitel úspor tepla. Vytápění, větrání, instalace, 2002, roč. 11, č. 4, s. 172 ( s.)ISSN: 1210-1389.
Detail

CHYBÍK, J. Klimaänderungen in der Tschechischen Republik. Gesundheits Ingenieur - Haustechnik, Bauphysik, Umwelttechnik, 2002, roč. 123, č. 3, s. 145 ( s.)ISSN: 0932-6200.
Detail

KOČIŠOVÁ, H., FRANTIŠÁK, L. Manchester - město nového tisíciletí. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. 5, č. 2, s. 20 ( s.)ISSN: 1212-0855.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, H. Hledání cesty záchrany. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2002, č. 2, s. 35 ( s.)ISSN: 0862-7010.
Detail

DOLEŽEL, K. Chráněná dílna s bydlením. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2002, roč. 48, č. 9, s. 27 ( s.)ISSN: 0862-7010.
Detail

DOLEŽEL, K. Inteligentní přístroje, lidé, budovy?. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2002, roč. 48, č. 6, s. 10 ( s.)ISSN: 0862-7010.
Detail

DOLEŽEL, K. Centrum služeb JMP v Brně. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2002, roč. 48, č. 6, s. 20 ( s.)ISSN: 0862-7010.
Detail

DOLEŽEL, K. Moravská zemská knihovna. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2002, roč. 48, č. 4, s. 24 ( s.)ISSN: 0862-7010.
Detail

DOLEŽEL, K. In memoriam WTC, New York. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2002, roč. 48, č. 1, s. 40 ( s.)ISSN: 0862-7010.
Detail

VAVERKA, J., ŽABIČKOVÁ, I. Sakrální stavby. Beton, 2003, č. 3, s. 14 ( s.)ISSN: 1212-0154.
Detail

CHYBÍK, J. Průsvitná tepelná izolace na vodárenském objektu. 2003, roč. 12, č. 5, s. 231 ( s.)
Detail

CHYBÍK, J. Průsvitné tepelné izolace na vodárenském objektu. 2003, roč. 12, č. 5, s. 231 ( s.)
Detail

CHYBÍK, J. Vzpomínka na architekta Petra Fabiána. In Olomouc: Eva Casková, 2003. s. 52-52.
Detail

VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Počítačová podpora v architektuře. Česká architektura a urbanismus v nové situaci. Vědecko-výzkumný záměr č. 590016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 1999. s. 1 ( s.)
Detail

VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Počítačová podpora architektonické tvorby - CAAD. Česká architektura a urbanismus v nové situaci. Vědecko-výzkumný záměr č. 590016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2000. s. 1-19.
Detail

VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internetové technologie pro prezentaci architektonické tvorby. Česká arcitektura a urbanismus v nové situaci. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Vědeckovýzkumný záměr č. 590016, 2001.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, H.; VILÉMOVÁ, J.; KABELKOVÁ, M. Mapování a shromažďování informací o vojenských objektech v pohraniční oblasti Dolního Rakouska a jižní Moravy. Aktion. Brno: FA VUT v Brně, 2002.
Detail

CHYBÍK, J. Diplomové práce. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2003. 20 s. ISBN: 80-214-2380-3.
Detail

CHYBÍK, J. Veřejné prostory. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2003. 148 s. ISBN: 80-214-2505-9.
Detail

LHOTÁKOVÁ, Z. Stavíme koupelny. Bydlíme. Bydlíme. Brno: ERA, 2004. 134 s. ISBN: 80-86517-51-9.
Detail

HURNÍK, P. O návratu citu do města. ERA. ERA. Brno: ERA group, 2002. 36 s.
Detail

ŽABIČKOVÁ, I. Hliněné stavby. Technická knihovna. Technická knihovna. Brno: ERA 21, 2002. 178 s. ISBN: 80-86517-21-7.
Detail

a kol. Vědecká konference doktorandů. Sborníky konference doktorandů. Sborníky konference doktorandů. Brno: FA VUT Brno, 2002. 166 s. ISBN: 80-214-2146-0.
Detail

a kol. Filharmonie Brno. Svazky FA VUT v Brně. Svazky FA VUT v Brně. Brno: FA VUT v Brně, 2002. 32 s. ISBN: 80-214-2098-7.
Detail

VAVERKA, J., CHYBÍK, J., ŠINDLAR, J., HRABEC, J., ŽABIČKOVÁ, I., ŠTIKAR, J., ŽALMANOVÁ, P. Moderní sakrální stavby. Sborník ke konferenci s mezinárodní účastí. Sborník ke konferenci s mezinárodní účastí. Brno: FA VUT v Brně, 2002. 50 s.
Detail

KONVIČKA, M. Město a povodeň. Nezařazeno do edice. Nezařazeno do edice. Brno: ERA 21, 2002. 224 s. ISBN: 80-86517-38-1.
Detail

FA VUT v Brně, TU FA Kaiserslautern, FA Bratislava: Mezinárodní workshop "Ekologická vesnice Hostětín - Bílé Karpaty". Hostětín v Bílých Karpatech (14.05.2002)
Detail