Detail projektu

Bariérové mikrovýboje a jejich degradační účinky

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2005

O projektu

Experimentalní studium bariérových mikrovýbojů a jejich degradační účinky. Degradační účinky jsou zkoumány na polymerních vzorcích.

Popis anglicky
Experimental study of barrier microdischarges and their degradation effects. Degradation effects are studied with polymer samples.

Klíčová slova
Bariérové výboje, degradační účinky, polymerní vzorky.

Klíčová slova anglicky
Barrier mircrodischarges, degradation effects, polymer samples.

Označení

GA202/03/0011

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (06.02.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- částečně financující (2003-01-01 - 2005-12-31)

Výsledky

FICKER, T. Fractality of Lichtenberg Figures and Viscous Fingers. In New Trends in Physics. Brno: VUT, 2004. p. 110 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

FICKER, T. Handbook of building thermal technology, acoustics and daylighting. In Handbook of building thermal technology, acoustics and daylighting. Stavební literatura. Brno: VUT Brno, 2004. p. 1-266. ISBN: 80-214-2670-5.
Detail

FICKER, T. Electrostatic Microdischarges. In New Trends in Physics. Brno: VUT, 2004. p. 160 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

FICKER, T. Electrification by Walking. In New Trends in Physics. Brno: VUT, 2004. p. 163 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

FICKER, T. Electrostatic Potential Induced by Walking. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: VUT, 2004. p. 48 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

FICKER, T. Morphology of surface electrostatic microdischarges. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: VUT, 2004. p. 51 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

FICKER, T.; NĚMEC, P. Porosity and Strength of Cement Materials. In Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 30-33. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

FICKER, T.; NĚMEC, P. Compressive strength of hydrated portland cement paste. In Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 34-35. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

FICKER, T. Microstructural models of hydrated cement systems. In Proceedings of International Workshop - Physical and Material Engineering 2005. Praha: FS ČVUT, 2005. p. 25-26.
Detail

FICKER, T. Fraktální povrchy pevných látek. In Non-destructive testing in engineering practice. Brno: FAST VUT, 2005. s. 18-19. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

FICKER, T. Fractal character of microdischarge phenomena. In XVI symposium on physics of switching arc. Brno: FEKT VUT, 2005. p. 69-72.
Detail

FICKER, T.; NĚMEC, P. Cement fractals. In Workshop NDT 2006. Brno: VUT Brno, 2006. p. 13-15. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

FICKER, T. Electrostatic discharges and multifractal analysis of their Lichtenberg figures. Journal of Physics D: Applied Physics, 1998, vol. 1998, no. 31, p. 1-2. ISSN: 0022-3727.
Detail

FICKER, T. New system for digital acquisition of microdischarge pulses and its employment in statistical analyses. Journal of Electrical Engineering, 2004, vol. 51, no. 9-10, p. 240-248. ISSN: 1335-3632.
Detail

FICKER, T. Normalized multifractal spectra within the box-counting method. Czechoslovak Journal of Physics, 2003, vol. 50, no. 3, p. 389-403. ISSN: 0011-4626.
Detail

FICKER, T.; MACUR, J.; PAZDERA, L.; KLIMENT, M.; FILIP, S. Simplified Digital Acquisition of Microdischarge Pulses. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2002, vol. 8, no. 2, p. 220 ( p.)ISSN: 1070-9878.
Detail

FICKER, T. A Note on Pareto Statistics of Partial Microdischarge Spots. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2004, vol. 11, no. 1, p. 136 ( p.)ISSN: 1070-9878.
Detail

FICKER, T. Fractality of electrostatic microdischarges on the surface of polymers. Acta Polytechnica, 2004, vol. 44, no. 4, p. 18 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Multifractal image analysis of electrostatic surface microdischarges. Acta Polytechnica, 2004, vol. 44, no. 4, p. 23 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Charging by walking. Journal of Physics D: Applied Physics, 2006, vol. 38, no. 5, p. 410-417. ISSN: 0022-3727.
Detail

FICKER, T. Electrostatic microdischarges on the surface of electrets. Journal of Physics D: Applied Physics, 2005, vol. 38, no. 4, p. 483-489. ISSN: 0022-3727.
Detail

FICKER, T. Electrification of human body by walking. Journal of Electrostatics, 2006, vol. 64, no. 6, p. 10-16. ISSN: 0304-3886.
Detail

FICKER, T. On deterministic chaos in microdischarge phenomena. Acta Polytechnica, 2005, vol. 45, no. 6, p. 44-46. ISSN: 1210-2709.
Detail

FICKER, T. Fraktální geometrie I. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 6, s. 178-182. ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. Fraktální geometrie II. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 7, s. 208-213. ISSN: 1210-4027.
Detail

FICKER, T. Multifractal formalisms and their partition sums. In New Trends in Physics. Brno: VUT, 2004. p. 114 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail