Směrnice č. 4/2019 - Pravidla pro organizaci doktorského studia na FaVU VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 11.9.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d189104