Pokyn č. 5/2019 - Pravidla pro studijní pobyty, praktické stáže a přestupy studentů

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2019 - do 19.9.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183417