Pokyn č. 5/2020 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia studentům v obtížné životní situaci

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 1.8.2020


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d201630