Rozhodnutí č. 5/2019 - Poplatek za studium v cizím jazyce

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Účinnost: od 1.9.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d187761