Směrnice č. 7/2019 - Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FA VUT EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 19.9.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d189554