Směrnice č. 6/2019 - Pravidla pro organizaci studia v doktorském studijním programu 2019/2020

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 1.9.2019 - do 18.12.2020


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d188373