• 1 970

  počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

 • 1 649

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

 • 84%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímačky dělat nemusíte, když…

 • jste za středoškolské studium dosáhli celkového studijního průměru do 2,20 a hlásíte se na některý z bakalářských programů kromě Architektury pozemních staveb

 • se hlásíte na Bc. program Stavební inženýrství nebo Městské inženýrství a umístili jste se na některém z prvních třech míst v soutěži STAVOKS

 • jste v testech Národních srovnávacích zkoušek (OSP, VŠP či Matematika) dosáhli percentilu 40 nebo vyššího.

 • splníte některou z dalších podmínek popsaných ve Směrnici pro přijímací řízení na FAST pro rok 2018/2019

Přijímací zkouška

Na obor Architektura pozemních staveb a na ostatní obory vás čekají rozdílné přijímačky, tak si pořádně nastudujte, co budete potřebovat znát, abyste se k nám dostali.

Architektura pozemních staveb
Na tento obor vás čeká dvoukolové přijímací řízení. Nejdříve zjistíme, jak jste na tom s výtvarnými schopnostmi. Dostanete tři úkoly - nakreslit kompozici geometrických těles, sedící postavu podle modelu a navrhnete jednoduchý interiér podle zadání. Na vše budete mít dohromady 3 hodiny.
Ve druhém kole vás čeká test Obecných studijních předpokladů od společnosti Scio, který musíte stihnout vykonat nejpozději do 28. dubna 2018. Následně vás čeká odborný pohovor, kde bude komise zjišťovat, jaký máte všeobecný kulturní rozhled, zaměří se především na architekturu a umění. Zajímat ji také bude váš dlouhodobý zájem o obor.

Ostatní obory
U ostatních oborů si otestujeme vaše znalosti z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolských osnov. Test proběhne elektronickou formou a na jeho vyplnění budete mít 60 minut.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2019

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přípravné kurzy

Připravte se na 100 %

Chcete se hlásit na obor Architektura pozemních staveb? Pak pro vás máme nabídku, která se neodmítá ;-) Přihlaste se na přípravný kurz pro talentové zkoušky, které jsou nedílnou součástí přijímaček na tento obor. 

Více informací

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 149 912  2981@fce.vutbr.cz