studijní program

Aplikovaná informatika a řízení

Fakulta: FSIZkratka: N-AIŘ-KAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0719A270006

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 55
Informatika Bez tematického okruhu 25
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 20

Cíle studia

Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci, strojovém učení, včetně nejmodernějších přístupů operačního výzkumu.

Profil absolventa

a) Absolventi prokazují:
1. znalosti teorie automatického řízení a prostředků automatického řízení,
2. znalosti z aplikované elektrotechniky a výkonové elektroniky,
3. znalosti měřicích a diagnostických technik,
4. znalosti modelování, simulace, identifikace soustav,
5. znalosti matematické optimalizace a operačního výzkumu,
6. znalosti aplikované informatiky a počítačových sítí,
7. znalosti programování a algoritmizace, základů informatiky a kódování,
8. znalosti algoritmů umělé inteligence, strojového učení a výpočetní inteligence.
b) Absolventi umí:
1. nasazovat automatizační prostředky pro řízení a regulaci systémů,
2. uskutečňovat monitorování, diagnostiku a automatické řízení procesů,
3. simulovat a optimalizovat procesy a technologie zejména ve strojírenství,
4. vyvíjet a aplikovat moderní řídicí a informační technologie, vč. IoT,
5. navrhovat a realizovat řídicí a informační systémy s podporou umělé inteligence.
c) Absolvent se uplatní například:
1. v průmyslové automatizaci a moderním nastupujícím průmyslu – Industry 4.0 (Průmysl 4.0),
2. v R&D institucích, akademických institucích a institucích s inovačním potenciálem,
3. jako integrátor ICT a automatizačních technologií obzvláště v oblasti strojírenství, energetického a elektrotechnického průmyslu,
4. jako programátor a vývojář počítačových nebo průmyslových řídicích aplikací.

Charakteristika profesí

Absolvent těží z multioborového zaměření N-AIŘ a uplatní se například:
1. v moderním nastupujícím digitalizovaném průmyslu – Industry 4.0 (Průmysl 4.0),
2. v R&D institucích, akademických institucích a institucích s inovačním potenciálem,
3. jako integrátor ICT a automatizačních technologií obzvláště v oblasti strojírenství, energetického a elektrotechnického průmyslu,
4. při vytváření, správě a provozování výpočetních nebo řídicích systémů,
5. jako programátor a vývojář počítačových nebo průmyslových řídicích aplikací.
Absolventi mohou mít na trhu práce výhodu získaných certifikátů (volitelný předmět):
• Cisco CCNA
• Odborná způsobilost v elektrotechnice

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu Konstrukční a procesní inženýrství akreditovaném na FSI.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAU-KElektrické a pneumatické automatizační prvkycs4Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
VZI-KMatematické základy informatikycs6Povinnýzá,zkKK - 26 / K - 52ano
VMD-KSenzorika, měření a diagnostikacs5Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 43 / L - 9ano
VA1-KTeorie automatického řízení Ics6Povinnýzá,zkKK - 19 / K - 43 / L - 3ano
VTI-KTeorie informace a kódovánícs4Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
V0M-AKCISCO CCNA 1en4Povinně volitelnýKK - 17 / K - 35Skupina č. 1 typu Bne
VPL-KProgramovatelné řídicí systémy (PLC)cs4Povinně volitelnýklKK - 4 / K - 35 / L - 13Skupina č. 1 typu Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAI-KAlgoritmy umělé inteligencecs4Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VAP-KAplikovaná elektronika a elektrické pohonycs4Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
VSC-KNeuronové sítě a strojové učenícs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VOB-KObjektově orientované programovánícs3PovinnýklKK - 13 / K - 26ano
FOA-KOptimalizační metody Ics5Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
VA2-KTeorie automatického řízení IIcs6Povinnýzá,zkKK - 19 / K - 43 / L - 3ano
VAS-KAutomatizace energetických systémůcs4Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 26Skupina č. 2 typu Bne
VRM-KProgramování robotů a manipulátorůcs4Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 26Skupina č. 2 typu Bano
VPD-KProgramování v Pythonu – Data Sciencecs4Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 26Skupina č. 2 typu Bne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VBC-KBiologicky inspirované výpočtycs4PovinnýklKK - 13 / K - 26ano
MKC-MIDModelování a identifikacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / K - 26ano
VPP-KOptimalizační metody IIcs5Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
ISSkSignály a systémycs6Povinnýzá,zkK - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
FSI-KSimulace dynamických systémůcs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VSV-KStrojové viděnícs5Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VTR-KAlgebraická teorie řízenícs3PovinnýklKK - 9 / K - 17ano
VDC-KDatabázové systémy a cloudová úložištěcs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VD9-KDiplomový projekt (M-AIŘ)cs12PovinnýVD - 156ano
VPK-AKPočítačová komunikaceen5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VD8-KSeminář k diplomové práci (N-AIŘ)cs4PovinnýKK - 9 / K - 17ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 V0M-AK, VPL-K
Skupina č. 2 typu B 1 VAS-K, VRM-K, VPD-K