Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2023/2024

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Doktorské studium v oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia v oboru Management stavebnictví je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů spojených s řízením nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4PovinnýS - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DV81Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumucs2PovinnýzkP - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394250ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394250ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394250ano
DV73Prostorová ekonomikacs8Povinně volitelnýzkP - 394252ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8Povinně volitelnýzkP - 394252ano
DV79Finanční managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
DV74Inovační managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
DV76Krizový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
DV75Podnikový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
DV80Teorie managementucs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8PovinnýS - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DV77Management investičních projektůcs8Povinně volitelnýzkP - 394254ano
DV78Projektový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394254ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8Povinně volitelnýzkP - 394254ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4250 min. 1 DA58, DA61, DA62
4251 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4252 min. 1 DV73, DV72
4253 min. 1 DV79, DV74, DV76, DV75, DV80
4254 min. 2 DV77, DV78, ZQ61
4849 nekontroluje se