Detail předmětu

Teorie managementu

FAST-DV80Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce.
Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus.
Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
Systémový přístup.
Kontingenční přístup.
Change management.
Znalostní management.
Procesní management.
Time management.
Humen resources management.
Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost podnikového managementu v rozsahu přednášek I a II, všeobecná znalost ekonomických věd.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management.
Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor MGS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor MGS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor MGS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus. Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management. Systémový přístup. Kontingenční přístup. Change management. Znalostní management. Procesní management. Time management. Humen resources management. Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.