Detail oboru

Konstrukční inženýrství

FSIZkratka: M-KSIAk. rok: 2020/2021

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2004Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Studijní program Konstrukční inženýrství připravuje studenty na profesní život v době rychle se rozvíjejících pokročilých technologií. Cílem je rozvinout široké spektrum znalostí a dovedností z oblasti strojírenství. Program staví na silném teoretickém základu tradičních inženýrských disciplín v kombinaci s projektově orientovanou výukou. Pozornost je zaměřena na kreativitu, kritické myšlení a počítačovou podporu v návrhovém procesu. Studijní plán je sestaven tak, aby pokryl všechny fáze návrhového procesu od prvotního konceptu, přes vývoj, výrobu, optimalizaci, až po testování prototypu.
Studijní program charakterizuje:

 • Projektově orientovaná výuka. Řešení problémů s otevřeným koncem vycházejících z aktuálních potřeb průmyslu i samotné společnosti.
 • Tvůrčí přístup podporující kreativní myšlení. Hledání nových řešení a postupů.
 • Výuka v menších skupinách. Rozvoj komunikačních dovedností a samostatnosti studentů.
 • Mezioborový přístup. Schopnost analyzovat a syntetizovat znalosti a informace napříč technickými i netechnickými disciplínami při hledání efektivního řešení.
 • Širší kontext vzdělávání. Stáže v průmyslu, vedení výuky v bakalářských studijních programech, zařazení předmětů z oblastí humanitních a společenských věd.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má obecné i technické znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné pro profesi strojního inženýra. Ovládá řadu metod a nástrojů pro vývoj nových zařízení, strojů a procesů. Orientuje se ve všech klíčových fázích životního cyklu výrobku od koncepčního návrhu, přes simulaci, výrobu prototypu, až po jeho testování. Současně je také inovátorem, který umí své znalosti aplikovat napříč disciplínami. Vyniká kreativitou a má vůdčí schopnosti, které ho předurčují stát se technologickým lídrem nebo předním vědcem ve svém oboru.
Hlavní znalosti absolventů:

 • Mechanika poddajných těles (teoretické a experimentální stanovení závislostí mezi silovým působením a deformací).
 • Konstruování mechanických a elektromechanických systémů (stroj, zařízení, přístroj).
 • Metodologie aplikovaného výzkumu a vývoje (prototyp, postup).
 • Management projektů a inovací.
Hlavní schopnosti absolventů:
 • Kritické myšlení a samostatnost.
 • Aplikace základních teoretických principů a metod při řešení inženýrských problémů.
 • Samostatný výkon vývojové, výzkumné a vědecké práce.
 • Práce v týmu a efektivní komunikace.
 • Řešení situací, které jsou komplexní, nepředvídatelné a vyžadují nové přístupy.
 • Iniciace a implementace spolupráce na oborové i mezioborové úrovni.
 • Zohlednění ekonomických, společenských, etických a environmentálních aspektů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi oboru najdou uplatnění jako konstruktéři, projektoví manažeři, vývojoví specialisté, výzkumní a vývojoví pracovníci či obchodníci v oblasti strojírenství. Studenti se zájmem o vědeckou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu. Osobní příběhy absolventů naleznete zde: studuj KI.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZATAditivní technologiecs5Povinnýzá,zkP - 13 / L - 13 / CPP - 13ano
ZDPDiplomový projekt I (M-KSI)cs6PovinnýklC1 - 78ano
ZKRInženýrský projektcs6PovinnýklL - 26 / CPP - 78ano
ZBWMetoda konečných prvků - pokročilé analýzycs4PovinnýklP - 16 / CPP - 32ano
ZPPPlastové prototypycs5PovinnýklP - 21 / L - 26ano
ZRI-A3D optická digitalizace a inspekce strojních dílůen (cs)6Povinnýzá,zkP - 10 / L - 13 / CPP - 16ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
VG0Základy grafického programování v LabVIEWcs3VolitelnýL - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
ZD5Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS)cs24PovinnýL - 130 / VD - 156ano
ZD6Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS)cs4PovinnýC1 - 26ano
TAIAnalýza inženýrského experimentucs4Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RDOModelování a simulacecs (en)5VolitelnýklP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
TNMNumerické metody analýzy obrazůcs (en)4Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
MZHZáklady hydroelasticitycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13ano