Detail oboru

Informační bezpečnost

FEKTZkratka: TZ-IBPAk. rok: 2019/2020

Program: Informační bezpečnost

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 23.12.2014Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Studijní obor Informační bezpečnost nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Studenti se v oboru podrobně seznámí jak s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT, tak s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studia budou vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva souvisejícími s návrhem, provozem a správou informačních a komunikačních systémů.
Teoretické základy jsou ve vyšších ročnících doplněny o praktické kurzy, ve kterých studenti získají praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi. Tyto znalosti budou pak dále schopni aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru Informační bezpečnost má kvalitní znalosti z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva, což jsou znalosti nezbytné pro návrh, provoz a správu informačních a komunikačních systémů. Získá praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi, přičemž bude své znalosti a schopnosti schopen prakticky aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Získá vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KKOMKomunikační technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
KMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 14 / O - 12ne
KPC1TPočítače a programování 1cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ne
ZPNAPrávní naukacs7PovinnýzkP - 24ne
KZKRZáklady kryptografiecs, en6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ne
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZDMADiskrétní matematikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ne
ZFY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ne
KMA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 14 / O - 12ne
KPC2TPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ne
ZUP1Úvod do práva ICT1cs4PovinnýkolP - 24 / COZ - 12ne
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
ZAITAngličtina pro ITcs3Volitelný všeobecnýzá,zkne
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCASCISCO akademie - CCNA Securitycs3VolitelnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZAKRAplikovaná kryptografiecs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / O - 26ano
ZEK2Makroekonomiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
ZMANManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ne
ZPSTPravděpodobnost a statistikacs5PovinnýP - 26 / CPP - 26ano
ZUP2Úvod do práva ICT 2cs4PovinnýkolP - 24 / COZ - 12ano
KZSYZabezpečovací systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26VOano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
ZAITAngličtina pro ITcs3Volitelný všeobecnýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZIC1Bezpečnost ICT 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / O - 26ano
KDAKDatová komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / L - 13ano
ZEK1Mikroekonomiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
KSOSSíťové operační systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
ZTINTeoretická informatikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39 / O - 13ano
KARSArchitektura sítícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26VOne
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
ZAITAngličtina pro ITcs3Volitelný všeobecnýzá,zkne
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCASCISCO akademie - CCNA Securitycs3VolitelnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZIC2Bezpečnost ICT 2cs7Povinnýzá,zkano
KMDSMultimediální službycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
KB2TSemestrální prácecs3PovinnýklK - 39ano
ZSPRSoftwarové právocs3Povinnýkolano
KPTSPřístupové a transportní sítěcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26VOano
KZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26VOano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
ZAITAngličtina pro ITcs3Volitelný všeobecnýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KBCTBakalářská prácecs5PovinnýVB - 13ano
ZCPTCryptologic Protocol Theoryen4Povinnýzá,zkano
ZKKRKyberkriminalitacs3Povinnýkolano
BKC-MKOMobilní komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26VOano
KPRMPřenosová médiacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26VOano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26Angličtinane
ZAITAngličtina pro ITcs3Volitelný všeobecnýzá,zkAngličtinane
XCASCISCO akademie - CCNA Securitycs3VolitelnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
Angličtina 2 KAN4, ZAIT
VO 6 KZSY, KARS, KPTS, KZSG, BKC-MKO, KPRM