Detail oboru

Podnikové finance a obchod

FPZkratka: MGR-PFO-KSAk. rok: 2019/2020

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Dvouletý magisterský studijní program Podnikové finance a obchod je organizován formou kombinovaného studia. Základem studia je báze předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Studenti se dále specializují v rámci volitelných předmětů, které umožňují získat hlubší znalosti ve zvolené oblasti. Cílem programu je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků se širokým rozhledem v oblasti financí a obchodu podnikové i bankovní sféry, s rozhledem podloženým kvalitní znalostí základních teoretických disciplín i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti financí, obchodu, bankovnictví.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve finančních útvarech podniků, na pozicích finančních poradců, v podnikoých úsecích obchodu, logistiky, marketingu, ve funkcích středního managementu v bankovních subjektech a dalších institucích finančního trhu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
fmKFinanční managementcs6PovinnýzkKK - 20ano
makKMakroekonomie 2cs6PovinnýzkKK - 20ano
PpomKManagement 2cs5PovinnýzkP - 20 / KK - 35ano
PmirKMetody investičního rozhodovánícs4PovinnýzkP - 16 / KK - 25ano
AJ1BKAnglický jazyk B2 - 1en3Povinně volitelnýzkP - 12 / KK - 14PV1ano
PA1KProfesní angličtina 1en3Povinně volitelnýzkP - 12 / KK - 14PV1ano
PeoKElektronický obchodcs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 15PV2ano
PjoKJakost v obchodním podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV2ano
PopKObchodní podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV2ano
PosaKOperační a systémová analýzacs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 15PV2ano
NOP1KNěmčina pro obchodní praxi 1de3VolitelnýklP - 26ano
NJ1BKNěmecký jazyk B1 - 1de3VolitelnýklP - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PbanKBankovnictví 2cs4PovinnýzkP - 16 / KK - 35ano
PcinKCompetitive Intelligencecs4PovinnýzkP - 16 / KK - 25ano
PceKCorporate Economicsen4PovinnýzkP - 12 / KK - 25ano
mikKMikroekonomie 2cs6PovinnýzkKK - 20ano
AJ2BKAnglický jazyk B2 - 2en3Povinně volitelnýzkP - 12 / KK - 14PV3ano
PA2KProfesní angličtina 2en3Povinně volitelnýzkP - 12 / KK - 14PV3ano
coKControllingcs5Povinně volitelnýzkKK - 16PV4ano
PmoKMezinárodní obchodcs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV4ano
cpbKObchodování cenných papírů a komoditcs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 20PV4ano
NOP2KNěmčina pro obchodní praxi 2de0VolitelnýklP - 26ano
NJ2BKNěmecký jazyk B1 - 2de0VolitelnýklP - 39ano
pmKPersonální managementcs4VolitelnýklP - 16 / KK - 25ano
ssepKSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs3VolitelnýklP - 16 / KK - 16ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
misKManagement informačních systémůcs5PovinnýzkKK - 16ano
rvpKRozbor výkonnosti podnikucs5PovinnýzkKK - 16ano
PspKSemestrální projektcs7PovinnýP - 12ano
PugebKUnderstanding Global and European Business Environmenten4PovinnýklP - 12 / KK - 25ano
PmeKManažerská ekonomikacs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PV6ano
muKManažerské účetnictvícs5Povinně volitelnýzkKK - 16PV6ano
rmKRisk managementcs5Povinně volitelnýzkKK - 16PV6ano
PtojKTrénink obchodního jednánícs3Povinně volitelnýP - 12 / KK - 12PV6ano
ipKInovace v podnikucs4VolitelnýklP - 16 / KK - 25ano
maKMarketingové aplikacecs4VolitelnýklP - 16 / KK - 25ano
Rpaj1KPředmět v anglickém jazyce 1en3VolitelnýzkP - 10 / KK - 6ano
Rpnj1KPředmět v německém jazyce 1de3VolitelnýzkP - 10 / KK - 6ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PdisKDiplomní seminářcs14PovinnýklSD - 20ano
PmfKMezinárodní financecs4PovinnýklP - 16 / KK - 20ano
nmKNákladový managementcs4PovinnýzkP - 16 / KK - 25ano
PolKObchodní logistikacs4PovinnýzkP - 12 / KK - 20ano
PsksKStrategie konkurenčních střetůcs4PovinnýzkP - 16 / KK - 25ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1 AJ2BK, PA2K
PV1 1 AJ1BK, PA1K
PV8 1
PV6 2 PmeK, muK, rmK, PtojK
PV4 2 coK, PmoK, cpbK
PV2 2 PeoK, PjoK, PopK, PosaK
PV9 1
PV5 1