Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2018/2019

Program: Architecture a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Výchova univerzálního odborníka v oblasti architektury a projektanta-architekta. Bakalář je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních projektových kancelářích a dalších institucích.

Klíčové výsledky učení

Výchova je zaměřena k získání takových znalostí a dovedností, aby byl schopen řešit základní úlohy navrhování obytných, veřejných a výrobních staveb, rekonstrukcí budov a jejich interiérů, a to od širších

Profesní profil absolventů s příklady

Čtyřletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Dlouhodobější praxí, jejíž limit stanoví Česká komora architektů, se autorizačním procesem může změnit ve statut autorizované osoby.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR1Dějiny architektury Ics2PovinnýzkP - 26ano
VY1Digitální zobrazování Ics2PovinnýP - 2 / Cp - 26ano
MAGMatematika a geometriecs4PovinnýklP - 26 / S - 26ano
PS1Pozemní stavitelství Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
STMStavební materiálycs3PovinnýzkP - 26ano
TK1Teorie konstrukcí Ics3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ano
TY2Typologie II - veřejné stavbycs1PovinnýP - 12ano
TY1Typologie I - obytné stavbycs1PovinnýzkP - 12ano
VT1Výtvarná tvorba Ics2PovinnýklVA - 26ano
ZARZáklady architekturycs8PovinnýklP - 26 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR2Dějiny architektury IIcs2PovinnýzkP - 26ano
VY2Digitální zobrazování II cs, en2PovinnýCp - 26ano
IG1Informační gramotnost 1cs1PovinnýS - 26ano
IAV1Interiér a výstavnictvícs2PovinnýklP - 26 / S - 26ano
PS2Pozemní stavitelství IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
SOASoudobá architektura cs2PovinnýklP - 26ano
TK2Teorie konstrukcí IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ano
TY3Typologie III - veřejné stavbycs2PovinnýzkP - 26ano
U11Urbanismus I - základy a vývojcs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 14ano
VT2Výtvarná tvorba II - barvacs2PovinnýklVA - 26ano
ZANZáklady architektonického navrhovánícs7PovinnýklA - 65ano
BA1Angličtina pro začátečníky en1Povinně volitelnýCj - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR3Dějiny architektury IIIcs2PovinnýzkP - 26ano
VY3Digitální zobrazování IIIcs2PovinnýCp - 26ano
NK1Nosné konstrukce Ics2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 14ano
ORPObnova a rekonstrukce památekcs4PovinnýzkP - 26 / C1 - 26ano
PS3Pozemní stavitelství IIIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
TY4Typologie IV - veřejné stavbycs1PovinnýzkP - 12ano
TY5Typologie V - výrobní stavbycs1PovinnýzkP - 6 / S - 6ano
VT3Výtvarná tvorba III - tvar Ics2PovinnýklVA - 26ano
BA2Angličtina pro mírně pokročiléen1Povinně volitelnýCj - 26ano
AT1Ateliér malé stavby - DŮMcs11Povinně volitelnýklA - 104ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
APEAplikovaná ekologiecs2Povinnýzá,zkP - 12 / COZ - 14ano
DR4Dějiny architektury IVcs2PovinnýzkP - 26ano
VY4Digitální zobrazování IVcs, en2PovinnýCp - 26ano
NK2Nosné konstrukce IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 14ano
PS4Pozemní stavitelství IVcs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
U22Urbanismus II - stavba městcs4Povinnýzá,zkP - 12 / S - 39ano
VT4Výtvarná tvorba IV - kresbacs2PovinnýklVA - 26ano
BA3Angličtina pro středně pokročilé Ien1Povinně volitelnýCj - 26ano
AT2Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTOcs11Povinně volitelnýklA - 104ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR5Dějiny architektury Vcs2PovinnýzkP - 26ano
NK3Nosné konstrukce IIIcs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
PR1Prostředí staveb Ics2PovinnýklP - 12 / S - 14ano
U23Sídla a osídlenícs1PovinnýklP - 12 / S - 12ano
TB1Technika budov Ics3Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ano
TEATeorie a estetika architekturycs2PovinnýzkP - 26 / S - 12ano
URKUrbanismu IV - Urbanistická kompozicecs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ano
VT5Výtvarná tvorba V - počítačová grafikacs2PovinnýklVA - 26ano
BA4Angličtina pro středně pokročilé IIen3Povinně volitelnýCj - 26ano
AT3Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTOcs11Povinně volitelnýklA - 1043rocnik_zimni_atelierano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KOA1Kompozice architekturycs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12ano
PR2Prostředí staveb IIcs2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 14ano
SOCSociologiecs1PovinnýzkP - 12ano
TINTechnická infrastrukturacs2PovinnýklP - 26ano
TB2Technika budov IIcs3Povinnýzá,zkP - 12 / S - 26ano
UR5Urbanismus - územní plánovánícs, en2PovinnýklP - 26 / S - 14ano
VT6Výtvarná tvorba VI - modelové technikycs2PovinnýklVA - 26ano
DEM1Design manuál 1cs2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_letni_predmetyano
DIEDigital environmentcs2Povinně volitelnýklCp - 263rocnik_letni_predmetyano
FIGFigurální kreslenícs2Povinně volitelnýklVA - 263rocnik_letni_predmetyano
FO1Fotografie a architektura Ics2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_letni_predmetyano
PSAProstor a světlo v architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_letni_predmetyano
RIORekonverze uvolněných industriálních objektůcs2Povinně volitelnýklS - 263rocnik_letni_predmetyano
AT4Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ Ics14Povinně volitelnýklA - 1043rocnik_letni_atelierano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ASTAktuální stavební technikycs2PovinnýklP - 26ano
DV1Dějiny výtvarného umění Ics2PovinnýzkP - 26ano
SP1Stavební právo Ics, en1PovinnýzkP - 26ano
SPRStavební projektcs5PovinnýklA - 65ano
TVKTvorba krajinycs2PovinnýklP - 26ano
VT7Výtvarná tvorba VIIcs2PovinnýklVA - 52ano
AAPAktuální architektura vnitřního prostorucs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
DEM2Design manuál 2cs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
INA1Interpretace architektury Ics2Povinně volitelnýklSS - 264rocnik_zimni_PVano
EUSMateriály, konstrukce a technologie energeticky úsporného stavitelstvícs2Povinně volitelnýklSS - 264rocnik_zimni_PVano
NEMNeviděné městocs2Povinně volitelnýklS - 264rocnik_zimni_PVano
PADParametrický designcs2Povinně volitelnýklCp - 264rocnik_zimni_PVano
RPPRekonstrukce památek v praxics2Povinně volitelnýklSS - 264rocnik_zimni_PVano
AT5Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ IIcs14Povinně volitelnýklA - 1044rocnik_zimni_atelierano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BP1Bakalářský projekt A1cs30Povinně volitelnýSZZA - 288ano
BP2Bakalářský projekt A2cs30Povinně volitelnýSZZA - 288ano
BP3Bakalářský projekt A3cs30Povinně volitelnýSZZA - 288ano
BP5Bakalářský projekt A5cs30Povinně volitelnýSZZA - 312ano
BP7Bakalářský projekt A7cs30Povinně volitelnýSZZA - 312ano
BP8Bakalářský projekt A8cs30Povinně volitelnýSZZA - 312ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
1_rocnik_letni_jazyky 1
3rocnik_letni_predmety 1 DEM1, DIE, FIG, FO1, PSA, RIO
4rocnik_zimni_PV 1 AAP, DEM2, INA1, EUS, NEM, PAD, RPP