Detail oboru

Informační bezpečnost

FEKTZkratka: T-IBPAk. rok: 2016/2017

Program: Informační bezpečnost

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 23.12.2014Akreditace do: 31.12.2018

Profil

Studijní obor Informační bezpečnost nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Studenti se v oboru podrobně seznámí jak s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT, tak s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studia budou vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva souvisejícími s návrhem, provozem a správou informačních a komunikačních systémů.
Teoretické základy jsou ve vyšších ročnících doplněny o praktické kurzy, ve kterých studenti získají praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi. Tyto znalosti budou pak dále schopni aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru Informační bezpečnost má kvalitní znalosti z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva, což jsou znalosti nezbytné pro návrh, provoz a správu informačních a komunikačních systémů. Získá praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi, přičemž bude své znalosti a schopnosti schopen prakticky aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Získá vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TFY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 14 / O - 12ano
BPC1TPočítače a programování 1cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
TPNAPrávní naukacs7PovinnýzkP - 24ano
BZKRZáklady kryptografiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BEL1Elektrotechnika 1cs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 13 / Cp - 13 / Cp - 13 / L - 13 / L - 13 / L - 13ano
BZSYZabezpečovací systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
BFYSFyzikální seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26ano
BMASMatematický seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52 / Cp - 52ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TAKRAplikovaná kryptografiecs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / O - 26ano
TDMADiskrétní matematikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
BMA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 14 / O - 12ano
BPC2TPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
TUP1Úvod do práva ICT 1cs4PovinnýkolP - 24 / Cp - 12ano
BARSArchitektura sítícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
BPISPraktikum z informačních sítícs2Volitelný oborovýL - 26 / L - 26 / L - 26ano
BPRMPřenosová médiacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / P - 39 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
TAITAngličtina pro ITcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKOMKomunikační technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
TMANManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
TEK1Mikroekonomiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
TPSTPravděpodobnost a statistikacs5PovinnýP - 26 / Cp - 26ano
TUP2Úvod do práva ICT 2cs4PovinnýkolP - 24 / O - 12ano
BEL1Elektrotechnika 1cs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 13 / Cp - 13 / Cp - 13 / L - 13 / L - 13 / L - 13ano
BPTSPřístupové a transportní sítěcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
BZSYZabezpečovací systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
BZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
BDSYDaňový systém ČRcs2Volitelný všeobecnýklP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52 / Cp - 52ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TIC1Bezpečnost ICT 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / O - 26ano
BDAKDatová komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / L - 13ano
TEK2Makroekonomie cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
BSOSSíťové operační systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
TTINTeoretická informatikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39 / O - 13ano
BARSArchitektura sítícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
BDOMDigitální obvody a mikroprocesorycs7Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / L - 39 / L - 39ano
BHWSHardware počítačových sítícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
BOOPObjektově orientované programovánícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 39 / Cp - 39ano
BPISPraktikum z informačních sítícs2Volitelný oborovýL - 26 / L - 26 / L - 26ano
BPRMPřenosová médiacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / P - 39 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
BRMKRádiové a mobilní komunikacecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
BSCPSeminář C++cs4Volitelný oborovýklCp - 26 / Cp - 26 / PR - 13 / PR - 13ano
BVKSVysokorychlostní komunikační systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
TAITAngličtina pro ITcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
BDSYDaňový systém ČRcs2Volitelný všeobecnýklP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TIC2Bezpečnost ICT 2cs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / O - 26ne
BMDSMultimediální službycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
TB2TSemestrální prácecs3PovinnýklA - 39ne
TSPRSoftwarové právocs3PovinnýkolP - 24ne
BEL1Elektrotechnika 1cs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 13 / Cp - 13 / Cp - 13 / L - 13 / L - 13 / L - 13ano
BPTSPřístupové a transportní sítěcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
BZSYZabezpečovací systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
BZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
BDSYDaňový systém ČRcs2Volitelný všeobecnýklP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52 / Cp - 52ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TBCTBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ne
TCPTCryptologic Protocol Theoryen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
TKKRKyberkriminalitacs3PovinnýkolP - 24ne
TXBTOdborná praxecs0PovinnýPX - 160ne
BARSArchitektura sítícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
BDOMDigitální obvody a mikroprocesorycs7Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / L - 39 / L - 39ano
BHWSHardware počítačových sítícs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
BOOPObjektově orientované programovánícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 39 / Cp - 39ano
BPISPraktikum z informačních sítícs2Volitelný oborovýL - 26 / L - 26 / L - 26ano
BPRMPřenosová médiacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / P - 39 / L - 26 / L - 26 / L - 26ano
BRMKRádiové a mobilní komunikacecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
BSCPSeminář C++cs4Volitelný oborovýklCp - 26 / Cp - 26 / PR - 13 / PR - 13ano
BVKSVysokorychlostní komunikační systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52 / L - 52ano
BDSYDaňový systém ČRcs2Volitelný všeobecnýklP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26Angličtinaano
TAITAngličtina pro ITcs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26Angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Angličtina 2 XAN4, TAIT