Detail oboru

Inženýrská mechanika a biomechanika

FSIZkratka: M-IMBAk. rok: 2015/2016

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem studia je zvládnutí nejmodernějších výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles a jejich využití při hodnocení životnosti a provozní spolehlivosti strojních soustav. Ve výpočtové oblasti jde zejména podrobné seznámení s teorií i praktickým využitím MKP v aplikaci na statické a dynamické pevnostní výpočty, včetně nelineárních, stabilitních a nestacionárních problémů. V oblasti experimentální mechaniky pak je možno získat osobní praktické zkušenosti v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Charakter studia dává absolventům vysokou odbornou adaptabilitu, což umožňuje jejich úspěšné působení v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních společností.
Absolvent má také možnost dalšího studia a získání vědecké hodnosti PhD v navazujícím doktorském programu Inženýrská mechanika s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je zvládnutí moderních výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles a jejich využití při návrhu i hodnocení strojních konstrukcí, ale i jejich aplikace v netradičních mezioborových oblastech jako je biomechanika. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je vychovat absolventy vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi v oblasti analýzy konstrukcí, které jim poskytnou dostatečnou flexibilitu k tvůrčímu působení v mnoha průmyslových odvětvích.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Inženýrská mechanika a biomechanika má díky systémově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních společností.
Absolvent má možnost dalšího studia a získaní vědecké hodnosti Ph.D., zejména v navazujícím doktorském programu Inženýrská mechanika.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
REMExperimentální mechanikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 39ano
RMAMatematika - Vybrané statěcs5PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
RIVMKP v inženýrských výpočtechcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RPMPočítačové metody mechaniky v dynamicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RZESystémová metodologiecs5PovinnýklP - 26ano
0PPRPrůmyslový projekt (M-IMB, M-MET)cs5Povinně volitelnýklPX - 120 / PX - 1201ano
RSZZáklady zpracování signálůcs5Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 261ano
RS13D digitální technologie a CADcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 261ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RDFDeformace a porušování materiálucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
RNUNelineární úlohy mechaniky v MKPcs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
RMEVybrané matematické metody v mechanicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
RZIZáklady technické diagnostikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
RZTZáklady teorie spolehlivostics5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
RBABiomechanika Ics5Povinně volitelnýzkP - 392ano
RS2CAD systémycs5Povinně volitelnýklCPP - 392ano
RITInterakce těles s tekutinoucs5Povinně volitelnýklP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 132ano
RPCPřetvárné a degradační procesycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RK0Konstitutivní vztahy materiálucs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RMOMechanika kompozitůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RMSMezní stavy a spolehlivostcs5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 13ano
RSOStochastická mechanikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RTKTenkostěnné konstrukcecs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RAEAlternativní zdroje energie v mechatronicecs5Povinně volitelnýklP - 13 / C2b - 261ano
RBIBiomechanika IIcs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 131ano
0PPRPrůmyslový projekt (M-IMB, M-MET)cs5Povinně volitelnýklPX - 120 / PX - 1201ano
RVHVibrace, hluk a bioakustikacs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RDPDiplomový projekt (M-IMB)cs5PovinnýVD - 156ano
RRSRotorové soustavycs5PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
RD8Seminář k diplomové práci (M-IMB)cs5PovinnýC1 - 52ano
RBMBiomechanika IIIcs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 132ano
RDBDatabázové systémycs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 132ano
RITInterakce těles s tekutinoucs5Povinně volitelnýklP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 132ano
RQMTepelné procesy v mechatronických soustaváchcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 132ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
2 1 RBA, RS2, RIT, RPC
1 1 0PPR, RSZ, RS1
2 2 RBM, RDB, RIT, RQM
1 2 RAE, RBI, 0PPR, RVH