Detail předmětu

Praktické paralelní programování

FIT-PPPAk. rok: 2023/2024

Předmět pokrývá architekturu i programování distribuovaných paralelních systémů s funkčním a datovým paralelismem. Nejdříve je pojednáno o teorii paralelních systémů a paralelizaci programů. Následně je detailně rozebrána architektura současných superpočítačových systémů, topologií propojovacích síta  směrovacích algoritmů. Dále jsou studovány paralelní a distribuované souborové systémy. Pokračuje výklad programování pro systémy se zasíláním zpráv ve standardizovaném rozhraní MPI. Následují ukázky základních profilovacích nástrojů pro paralelní aplikace a vyhodnocení získaných výkonnostních metrik. Předmět se dále věnuje základním programovým vzorům pro tvorbu paralelních aplikací a případovým studií z oblasti lineární algebry, řešení problémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi, N-Body systémům, a Monte-Carlo metodám. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Von Neumannova architektura počítače, paměťová hierarchie, paměti cache a jejich organizace, programování v C/C++. Dále znalosti z kurzů PRL a AVS.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vyhodnocení projektu v celkovém rozsahu 10 hodin, půlsemestrální písemka.

 • Zameškaná cvičení je možné nahradit v alternativní termín (pondělí nebo pátek)
 • V poslední týdnu semestru budou probíhat náhradní civčení

Učební cíle

Seznámit se s architekturou distribuovaných superpočítačových systémů, jejich propojovacími sítěmi a úložištěm dat. Orientovat se v nabídce paralelních systémů, umět posoudit komunikační a výpočetní možnosti konkrétní architektury a predikovat výkonnost paralelních aplikací. Naučit se psát přenositelné programy pomocí standardizovaných rozhraní, jazyků a knihoven, zapisovat paralelismus a komunikaci procesů. Naučit se je prakticky používat a řešit problémy s využitím superpočítačů.
Přehled architektur současných superpočítačových systémů, jejich možností a budoucích trendů. Schopnost vyhodnotit efektivitu softwarových aplikací na daném výpočetním systému, identifikovat výkonnostní problémy a navrhnout jejich nápravu. Znalosti základních programových vzorů vysoce náročných aplikací. Praktické zkušenosti s prací na superpočítačích Barbora a Karolina.
Znalost možností a omezení paralelního zpracování, schopnost odhadnout výkonnost paralelních aplikací. Jazyková výbava pro komunikaci a synchronizaci procesů/vláken. Kompetence v technických a programových prostředcích pro náročné vědecké výpočty a simulace.

Základní literatura

Aktuální PPT prezentace přednášek v systému Moodle (CS)
Pacecho, P.: Introduction to Parallel Programming. Morgan Kaufman Publishers, 2011, 392 s., ISBN: 9780123742605 URL: download
Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar: Introduction to Parallel Computing, Addison-Wesley, 2003, 978-0201648652.Slides: download
Victor Eijkhout: Parallel Programming in MPI and OpenMP Full book: download web version: https://theartofhpc.com/pcse/
William Gropp, Ewing Lusk, Anthony Skjellum: Using MPI - 2nd Edition: Portable Parallel Programming with the Message Passing InterfaceUsing MPI - 2nd Edition: Portable Parallel Programming with the Message Passing Interface, MIT Press, 978-0262571326
Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 1136 s., ISBN 1-55860-596-7.

Doporučená literatura

MPI Tutoriál: http://mpitutorial.com/
Alternativní kurz o paralelním programování http://www.cs.kent.edu/~jbaker/ParallelProg-Sp11/

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NHPC , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Ukazatele a zákony paralelního zpracování.
 2. Architektury se zasíláním zpráv, současné superpočítačové systémy.
 3. Topologie propojovacích sítí, směrovací algoritmy, přepínání, řízení toku.
 4. Technologie HPC sítí (Infiniband).
 5. Distribuované souborové systémy (Lustre, HPFS).
 6. Zasílání zpráv MPI, párové komunikace, datové typy.
 7. MPI kolektivní komunikace a komunikátory.
 8. Hybridní programování OpenMP/MPI a jednostranné komunikace.
 9. Knihovny pro paralelní výpočty, nástroje pro profilování a trasování aplikací.
 10. Programovací vzory pro paralelní programování.
 11. Případové studie: maticové výpočty, řešení systémů lin. rovnic (Gauss, Jordan, Jaccobi).
 12. Případové studie: řešení diferenciálních rovnic (FDTD, spektrální metody, FEM/BEM).
 13. Případové studie: Dynamika kapalin (Lattice-Boltzmann), N-Body simulace, Monte-Carlo.

Cvičení na počítači

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. MPI: Point-to-point komunikace.
 2. MPI: Kolektivní komunikace.
 3. MPI: Komunikátory.
 4. MPI: Datové typy, redukce.
 5. MPI: Paralelní vstup výstup.
 6. Profilování a trasování paralelních aplikací.
 7. Maticové výpočty (Transpozice, Gaussova eliminace).
 8. Metody konečných diferencí

Projekt

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Vývoj paralelní program v MPI superpočítači.

eLearning