Detail předmětu

Semestrální projekt

FIT-SEPAk. rok: 2019/2020

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí, která je složena z pedagogů ústavu/fakulty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Způsob a kritéria hodnocení

Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.
Podmínky zápočtu:
Obhájení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEP je povinnou prerekvizitou pro "DIP - Diplomový projekt.

Učební cíle

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

How to write Term Project (https://www.fit.vut.cz/study/theses/master-theses/).
A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MBI , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MMI , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MMM , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MGM , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MPV , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISD , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NIDE , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NCPS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEC , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NGRI , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NNET , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NHPC , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVER , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NADE , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSPE , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor