Detail předmětu

Psychologie ve firemní praxi

FAST-NZB014Ak. rok: 2024/2025

Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech obecné psychologie, sociologie a sociálních skupin.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Orientace v mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.
Student bude schopen vhledu do problémů personálního řízení.

Základní literatura

Rothmann, S. & Cooper, C. (2022). Work and Organizational Psychology. Taylor & Francis. 

(EN)

M. W. Eysenck, & M. T. Keane, Cognitive psychology: A student’s handbook (8th ed.). Taylor & Francis Group.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPC-SIM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti. 2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým. 3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci. 4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci. 5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání. 6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem. 7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů. 8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí. 9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi. 10. Prokrastinace a Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti. 11. Time – management 4. a 5. generace, výkonnost a priority. 12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu. 13. Pracovní pohovor, životopis a motivační dopis.