Detail předmětu

Televizní technika a multimedia

FEKT-BPC-TVTAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na oblast televizní techniky a multimédií. Obsah předmětu je rozdělen do následujících částí: základní poznatky o světle, základní principy televizního přenosu, snímání obrazu, televizní obrazovky, soustavy barevné televize, televizní přenos zvukových signálů, přenos přídavných informací - teletext, televizní přijímače, digitalizace obrazových signálů, standard DVB, zdrojové kódování (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC), kanálové kódování (RS kód, konvoluční kódování, interleaving), používané digitální modulace (QPSK, QAM, OFDM), televizní přijímače pro příjem DVB, televize s vysokým rozlišením HDTV, družicový televizní přenos, 3D televize.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základní znalosti zpracování digitálních signálů, vyjádření signálů v časové i kmitočtové oblasti, základní vlastnosti elektromagnetického pole a znalosti základních lineárních a nelineárních obvodů.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 70 body.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy televizní techniky a multimédií, zpracováním digitálních signálů při televizním přenosu (pozemním, kabelovém i družicovém), televizí s vysokou rozlišovací schopností HDTV a perspektivní trojrozměrnou televizí 3D.
Abslolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový),
- vysvětlit postup při digitalizaci obrazových signálů,
- popsat používané metody zdrojového kódování JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC,
- popsat způsoby zabezpečení signálu a používané modulace (QPSK, QAM, OFDM),
- vysvětlit princip televize HDTV,
- vysvětlit principy trojrozměrné televize 3D.

Studijní opory

E-learning VUT, předmět BPC-TVT: https://moodle.vut.cz/course/view.php?id=268599

Web VUT, předmět BPC-TVT: https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/268599

 

Základní literatura

LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. BEN – technická literatura, Praha, 2006. ISBN 978-8073002046. (CS)
HANUS, S. Základy televizní techniky I-III. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2009. ISBN 978-80-214-3971-9, 978-80-214-4206-1, 978-80-214-4022-7. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní poznatky o světle.
2. Základy televizního přenosu.
3. Snímání obrazu, televizní obrazovky.
4. Televizní informační systémy - teletext.
5. Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů JPEG a MPEG-1.
6. Zdrojové kódování obrazových signálů MPEG-2, MPEG-4 AVC.
7. Zdrojové kódování zvukových signálů MPEG-1, MPEG-2.
8. Multiplexování a kanálové kódování, používané digitální modulace QPSK, QAM, OFDM.
9. Standardy DVB-T a DVB-T2.
10. Televizní přijímače DVB.
11. Standardy HDTV a DVB-H.
12. Družicový televizní přenos, standardy DVB-S, DVB-S2.
13. Televize 3D, novinky a zajímavosti TV techniky.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření vlastností televizního přijímače
2. Úplný televizní signál
3. Komunikace uvnitř TV přijímače
4. Návrh domovního kabelového TV rozvodu
5. Digitalizace a komprese videosekvencí
6. Měření signálů DVB-T2, televize 3D-TV
7. Měření signálů DVB-S2 a HDTV/UHDTV
8. Transportní tok MPEG-2