Detail předmětu

Kurátorství v praxi

FaVU-2KvPAk. rok: 2023/2024

Seminář Kurátorství v praxi koncepčně navazuje na kurz Kurátorství v pohyblivém poli. Zaměřuje se na získávání praktických znalostí a dovedností z kurátorské praxe. Provádí studentstvo jednotlivými fázemi kurátorské práce – od nalezení a formulace konceptu, přes výběr a oslovení umělců*kyň či jiných spolupracovníků*ic, návštěvy ateliérů s umělci*kyněmi, výběr adekvátního výstupu pro veřejnost, až po formulaci návrhu rozpočtu, vyplnění grantových formulářů a produkčních rámců pro finální podobu. Největší důraz bude kladen na rozvoj koncepčního kurátorského myšlení.  

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Doporučeno je absolvování kurzu Kurátorství v pohyblivém terénu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

K udělení zápočtu je vyžadována docházka a odevzdání návrhu kurátorského projektu.
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je aktivní účast na výuce a plnění úkolů. Povoleny jsou 3 neomluvené absence. Zameškanou výuku je možné nahradit vypracováním domácího úkolu.    

Učební cíle

Cílem předmětu je pomoci studujícím rozvinou schopnost koncepčního kurátorského myšlení. 

Po absolvování kurzu studentstvo získá hlubší porozumění možnostem kurátorské práce, bude schopno formulovat ucelený kurátorský návrh a budou mít praktické povědomí o povaze a cyklech kurátorské práce.

 

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Pavlína MORGANOVÁ – Terezie NEKVINDOVÁ – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium, Praha: AVU 2020. (CS)
Terry SMITH, Thinking Contemporary Curating. New York: Indipendent Curators International 2012. (EN)
Vít HAVRÁNEK, Zbyněk BALADRÁN (eds.): Atlas transformace. Praha: JRP Ringier, tranzit. 2010. (CS)

Doporučená literatura

Kate FOWLE, „Who Cares? Understanding the Role of the Curator Today“, in: Steven RAND – Heather KOURIS (eds.), Cautionary Tales. Critical Curating,[s.l.]: apexart 2010, s. 26–35. 70 (EN)
Amanda CACHIA, „Disabling the Museum. Curator As Infrastructural Activist“, in: Vanessa BARLETT (ed.), Group Therapy: Mental Distress in a Digital Age, Liverpool: Liverpool University Press 2015. (EN)
Kathy DAVIS, „Intersectionality As Critical Methodology“, in: Nina LYKKE (ed.), Writing Academic Texts Differently. Intersectional Feminist Methodologies and the Playful Art of Writing, New York: Routledge 2014. (EN)
Elke KRASNY, Sophie LINGG, Lena FRITSCH, Birgit BOSOLD, Vera HOFMANN (eds.), Radicalizing Care Feminist and Queer Activismin Curating, Berlin: Sternberg Press, 2022. (EN)
Paul O’NEILL – Mick WILSON (eds.), Curating Research, London – Amsterdam: Open Editions 2015. (EN)
Irit ROGOFF – Beatrice VON BISMARCK, “Curating/Curatorial”, in: Beatrice VON BISMARCK – Jörn SCHAFAFF – Thomas WESKI, Cultures of the Curatorial, London: Sternberg Press 2012, s. 21–40. (EN)
Joasia KRYSA, „Exhibitionary Practices at the Intersection of Academic Research and Public Display“, in: Jan KAILA – Anita SEPPÄ – Hendrik P. SLAGER (eds.), The Futures of Artistic Research: at the Intersection of Utopia, Academia and Power, Helsinky: Academy of Fine Arts – Uniarts Helsinki 2017, s. 63–70. (EN)
Paul O’NEILL, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), Cambridge: The MIT Press 2012. 72 (EN)
Linda NOCHLIN: „Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?“ In: Martina PACHMANOVÁ: Neviditelná žena: antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. 1. vyd., One Woman Press Praha, 2001. (CS)
Claire BISHOP and Dan PERJOVSCHI: Radical Museology: Or, What's 'Contemporary' in Museums of Contemporary Art? London: Koenig, 2014. (EN)
WILL Bradley and Charles ESCHE. Art and Social Change: A Critical Reader. London: Tate Publishing. (EN)
Maria HLAVAJOVA and Simon SHEIKH. Former West: Art and the Contemporary After 1989. Utrecht and Cambridge: basis vor actuele kunst and MIT Press. 2016. (EN)
Brian O´DOHERTY: Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. Berkeley: University of California Press. 1999. (EN)
Hans Ulrich OBRIST: A Brief History of Curating. JRP Editions. 2008. (EN)
Dieter LESAGE: Art, Research and Politics: Essays in Curatorial Criticism (1999-2014) (EN)
David BALZER: Curationism: How Curating Took Over the Art World and Everything Else. Pluto Press: London. 2014. (EN)
Terry SMITH: Curating the Complex & The Open Strike. Berlin: Sternberg Press, 2021. (EN)
Zdenka BADOVINAC: Unannounced Voices: Curatorial Practice and Changing Institutions, Berlin: Sternberg Press, 2022. (EN)
Beatrice von BISMARCK: The Curatorial Condition. Berlin: Sternberg Press, 2022. (EN)
Bonaventure Soh Bejeng NDIKUNG: Pidginization as Curatorial Method: Messing with Languages and Praxes of Curating. Berlin: Sternberg Press, 2022. (EN)
Jana ŠEVČÍKOVÁ– Jiří ŠEVČÍK: Texty. Praha: tranzit. 2010. (CS)
Petra HANÁKOVÁ: Ženy – Inštitúcie? K dejinám umeleckej prevádzky deväťdesiatych rokov. Bratislava: VŠVU, Slovart. 2010. (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Co je to kurátorská koncepce a jak ji formulovat? Jaké různé kurátorské přístupy můžeme zvolit, co nám poskytují a co ne? Jak přesvědčivě propojit koncepci projektu s jeho výstupy?

2. Jaké výstupy máme k dispozici (výstava, workshop, intervence, publikace, spekulativní formáty atd.) a kde je můžeme realizovat (galerie, veřejný prostor, digitální prostor atd.)? Co nám nabízejí a jaké jsou jejich limity? Jak kurátorsky přemýšlíme prostřednictvím zvoleného výstupu/média?

3. Návštěvy ateliérů, prohlídky portfolií... Jaké nástroje má kurátor* k dispozici při vyhledávání a oslovování umělců*kyň nebo jiných spolupracovníků? Jaké jsou možné typy spolupráce mezi kurátorem* a umělcem*kyní nebo jinými uměleckými profesionály*?

4. Jak správně sestavit rozpočet? Jak napsat žádost o grant a kde hledat finanční prostředky pro svůj kurátorský projekt?

5. Realizační fáze projektu: na co je třeba myslet při tvorbě finální podoby? Jak dát o svém projektu vědět tak, aby oslovil cílové skupiny?