Detail předmětu

Základy grafických technik 1 – Tisk z výšky

FaVU-1ZGT1Ak. rok: 2023/2024

Kurz je koncipován jako cyklus přednášek a navazujících praktických cvičení, zaměřených na techniku tisku z výšky. V tomto kurzu je pozornost věnována zejména technice linorytu, barevného linorytu, dřevorytu a dřevořezu. Důraz je kladen na individuální výběr praktických činností. V rámci jednotlivých hodin se studující seznámí s prací v grafické dílně a pracovními postupy. Součástí kurzu bude možnost práce v grafické dílně v otevřených hodinách. Část výkladu bude věnována současným trendům a autorům, kteří s tiskem z výšky pracují.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní předpoklady k výtvarné činnosti.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:

- účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení úkolu vypracovaného na základě zadání po dohodě s vyučující 

- odevzdání splněných zadaných úkolů.

 

Výuka probíhá v prostorách grafické dílny FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě individuálních konzultací.

 

Učební cíle

Cílem kurzu Grafické techniky – tisk z výšky je nabídnout studujícím základní orientaci v možnostech tisku z výšky na základě praktických cvičení. Předmět bude posilovat schopnost studujících uvažovat o tisku z výšky v kontextu současného umění. Důraz bude kladen na správnost technologických postupů navazujících na tradiční grafické techniky.  

Po absolvování kurzu se studující budou orientovat v postupech a možnostech grafických technik tisku z výšky. Budou si vědomi*y místa tisku z výšky v kontextu současné umělecké teorie i praxe.

 

Základní literatura

KREJČA, Aleš. Grafické techniky. Vyd. 2. V Praze: Aventinum, 1994. 206 s. ISBN 8071516388.
ODEHNAL, Antonín. Grafické techniky. Vyd. 1. V Brně: Střední škola uměleckých řemesel v Brně, 1996. 90 s. ISBN 80-902275-0-3.
MARCO, Jindřich. O grafice : kniha pro sběratele a milovníky umění. Praha: Mladá fronta, 1981.
RAMBOUSEK, Jan. Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1957. 206 s.,

Doporučená literatura

Slovník světové kresby a grafiky. Translated by Petr Adler - Miloslava Neumannová - Anita Pelánová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1997. 510 s. ISBN 8020705503.
RAMBOUSEK, Jan. Slovník a receptář malíře-grafika. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.
Česká grafika 20. století : [ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar]. Edited by Jiří Bouda - Jaroslav Kaiser - Miroslav Kudrna. Praha: Sdružení českých umělců grafiků Hollar, 1997. 325 s. : i. ISBN 80-902405-0-X.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění : výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 429 s. ISBN 8020006095.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Představení konkrétní techniky: tisk z výšky
 2. Představení konkrétní techniky: tisk z výšky
 3. Tvorba a konzultace návrhu a volba vhodné techniky
 4. Tvorba a konzultace návrhu a volba vhodné techniky
 5. Tvorba a konzultace návrhu a volba vhodné techniky
 6. Realizace vypracovaného návrhu v zvolené technice
 7. Realizace vypracovaného návrhu v zvolené technice
 8. Realizace vypracovaného návrhu v zvolené technice
 9. Realizace vypracovaného návrhu v zvolené technice
 10. Tisk matrice
 11. Tisk matrice
 12. Tisk matrice

Zápočtový týden – závěrečná hodina: studující předloží praktický úkol dle zadání formulovaného v první třetině kurzu. Nad každým projektem proběhne diskuse s vyučující*m.

 

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor