Detail předmětu

Speciální metodika SoI -principy komunikačních technologií

ÚSI-DSNC07Ak. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje témata komunikačních modelů, přenosu informace, architektury sítí a základního popisu síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP. Pozornost je pak věnována transportní a síťové vrstvě, řízení toku dat, principům zajištění kvality služeb a bezpečnosti v pevných a bezdrátových sítích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen zkouškou.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Předmět se věnuje problematice komunikačních sítí, jejich nasazení a protokolům zajišťujících přenos informace mezi uzly sítě a především koncovými zařízeními. Cílem předmětu je získat znalosti o charakteristických vlastnostech jednotlivých vrstev síťových modelů, řízení toku dat v počítačových sítích, zajištění kvality služeb a bezpečnosti těchto datových přenosů.
Studenti získají rozsáhlé teoretické a praktické znalosti z oblasti komunikace, návrhu sítí, řízení toku dat a zabezpěčení.

Základní literatura

Forouzan, B. A. TCP/IP protocol suite, čtvrté vydání. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2010. (EN)
Grimm, C., Schuchtermann. G. IP Traffic Theory and Performance, Springer, 2008, ISBN: 978-3-642-08954-1 (EN)
Larsson, Ch. Design of Modern Communication Networks, Academic Press Elsevier, 2014, ISBN: 978-0-12-407238-1 (EN)
Ramamurthy, R., Rouskas, G. N., Sivalingam, K. M. Next-Generation Internet: Architectures and Protocols, Cambridge University Press, 2011, ISBN: 978-0-521-11368-7 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor