Detail předmětu

Speciální metodika SoI - analýza silničních nehod

ÚSI-DSNC01Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na základní disciplíny, které jsou využívány při analýze silničních nehod. Dále se předmět zabývá aplikací speciálních disciplín, tj. dynamikou kolizních jevů, zrakovým vnímáním řidiče, soudním lékařstvím, biomechanikou a kriminalistikou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Absolvování předmětů s vazbou na soudní inženýrství a analýzu silničních nehod v kurzech technického znalectví nebo NMSP EID.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Písemná zkouška, které předchází zpracování samostatné práce a ústní odborná rozprava.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými statěmi z matematiky a fyziky, ze soudního lékařství, z biomechaniky a kriminalistiky. Cílem je dále získání zkušeností s aplikací fyzikálních zákonů na konkrétní řešené dílčí úlohy a poté jejich využití při komplexní analýze nehodového děje.
Schopnost základní orientace v oborech a jejich propojení, jenž jsou využívány v multidisciplinárním oboru jakým je analýza silničních nehod a schopnost analyzovat jednoduchý nehodový děj.

Základní literatura

BRADÁČ, A a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. Brno, 1997
BURG, H., MOSER, A. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion, VIEWEG, 2. vydání 2009
HUGEMANN, W. a kol. Unfallrekonstruktion 1, 2, Schönbach - Druck GmbH, 1. vydání, 2007
PROCHOVSKI, L., UNARSKI, J., WACH, W., WICHER, J. Pojazdy samochodove - Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 2008
SEMELA, M. Analýza silničních nehod I. Brno: 2012. s. 1-83.
SEMELA, M. Analýza silničních nehod II. Brno: 2012.

Doporučená literatura

VIRTUAL CRASH verze 4.0, www.vcrash3.com, 2018
PC-CRASH verze 9.1, www.dsd.at, 2012
SHINAR, David. Traffic safety and human behavior. Bingley: Emerald, 2007. ISBN 978-0-08-045029-2. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy mechaniky při analýze nehod.
2. Znalecký experiment resp. vyšetřovací pokus pro zajištění podkladů k analýze dopravní nehody.
3. Výpočty ve znaleckém posudku, vyhodnocování výsledků měření, přenášení chyb (rozmezí) vstupních hodnot ve výpočtech; metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií).
4. Dílčí postupy a metody analýzy (příčné přemisťování vozidla, zjišťování nárazové resp. ekvivalentní energetické rychlosti.
5. Početní analýza střetu vozidel.
6. Grafická analýza střetu (DRHI, MDRHI, kontrola točivostí, metoda rhomboidního řezu a energetického prstence).
7. Analýza typických nehod (nehody s chodci, střety vozidel, nehody jízdních souprav, vč. analýzy možností vjetí protijedoucího vozidla mezi tažné vozidlo a přívěs resp. mezi nápravy.
8. Názvosloví a analýza nehod jízdních kol a motocyklů.
9. Vyjetí vozidla v oblouku, aquaplaning, analýza polohy posádky ve vozidle, přednost v jízdě, snížená schopnost k jízdě, nehody při světelné signalizaci, technická závada jako příčina nebo důsledek nehody (po jednotlivých skupinách vozidla).
10. Systémová analýza silniční nehody (systém dopravní nehody, jeho prvky resp. subsystémy, názvosloví a veličiny používané při analýze nehod, jejich jednotky, způsoby zjištění hodnot).
11. Vybrané vlastnosti jednotlivých prvků nehodového systému, důležité pro analýzu nehody.
12. Výpočetní programy pro analýzu silničních nehod.
13. Znalecký posudek o příčinách a průběhu silniční nehody.

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor