Detail předmětu

Člověk jako prvek dopravních soustav

ÚSI-DSNB09Ak. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje se základními východisky týkajícími se člověka jako prvku dopravní soustavy. Předmět má interdisciplinární charakter a zahrnuje znalosti a dovednosti z oblasti analýzy nehod s přesahem do oblasti fyziologických, humanitních, psychologických a pedagogických aspektů v kontextu dopravy. Informuje o základních aspektech lidského faktoru v dopravě, zaměřuje se na chování člověka v silničním provozu včetně patologického chování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti humanitních věd tak jak jsou vyučovány na gymnáziích. Pro absolventy jiných např. odborných škol je připraven základní kurz, který sjednotí znalosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Seminární práce. Zkouška písemným testem a ústní zkouška, plnění individuálních úkolů
Přednášky, ev. semináře. Předpokládá se aktivní příprava studentů.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je orientace v problematice lidského faktoru v soudním inženýrství na úrovni nutné k vykonávání funkce všestranně fundovaného experta v soudním inženýrství, především se zaměřením na analýzu nehod. Získání znalostí a dovedností z této oblasti umožní orientovat se ve složité problematice týkající se člověka jako prvku technické soustavy a charakterizovat procesy vedoucí k nehodám či stavům jim blízkým

 


Studenti získají speciální a odborné znalosti o problematice lidského faktoru při analýze nehod, které umožní vidět technickou a technologickou problematiku ve vztahu k životu lidí a funkci společnosti i její společenskou determinaci. 

Základní literatura

Krauss, David A. Forensic aspects of driver perception and response. Lawyers & Judges Publishing Company, 2015. (CS)
Green, M. Roadway Human Factors: From Sience to Application. Lawyers & Judges Publishing Company, Incorporated, 2018. (CS)
MUTTART, J. Drivers' Responses in Emergency Situation - A Quick Reference. Publisher: Crash Safety Solutions, LLC (2021) (CS)
REGAN, M. A., LEE, J. D., YOUNG, K. (2008). Driver distraction: Theory, effects, and mitigation. CRC press. (CS)
Vickerman, R. (Ed.), International Encyclopediaof Transportation, 7, 20–38. Oxford: Elsevier. 2021 (CS)
WÅhlberg, A. A. (2017). Driver behaviour and accident research methodology: unresolved problems. CRC Press. (CS)
Porter, B. E. (Ed.). (2011). Handbook of traffic psychology. Academic Press. (CS)
Hole, G. J. (2014). The psychology of driving. Psychology Press.
Lee, J. D. (2017). Driver Distraction and Inattention: Advances in Research and Countermeasures, Volume 1. (CS)
Šucha, M. (2013). Dopravní psychologie pro praxi: výběr, výcvik a rehabilitace řidičů. Grada Publishing as.
Elvik, R., Høye, A., Vaa, T., & Sørensen, M. (2009). The Handbook of Road Safety Measures, 2. vyd. Bingley: Emerald. (CS)
ČÍRTKOVÁ,J.: Policejní psychologie. Support, Praha 1995
Rábek, V. Vnímání a rozhodování účastníků silničního provozu – noční doba. Properus s.r.o.. Olomouc, 2014. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Úvod do předmětu. Člověk jako prvek dopravních soustav. 
 • Nehody a faktory související s jejich vznikem resp. ovlivňující následky 
 • Soudně-inženýrské aspekty percepce účastníků v silničním provozu
 • Osobnost, vliv na chování v dopravní situaci. Agrese a agresivita
 • Motivy a motivace ovlivňující chování. 
 • Chování člověka z hlediska vývojového. Individuální vývoj. Genderové aspekty dopravy
 • Chování účastníků silničního provozu. Význam vnějších a vnitřních faktorů ovlivňující chování. Situační povědomí
 • Analýza chování v silničním provozu - metody a jejich validita a interpretovatelnost
 • Dopravní prostor a rizikové faktory
 • Normalita a patologie lidského chování.
 • Konflikty a zátěžové situace. Trauma a traumatizace. Stres a stresory
 • Kazuistiky - lidský faktor při analýze dopravních nehod 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor