Detail předmětu

Udržitelný rozvoj měst

FA-DU7Ak. rok: 2023/2024

Dlouhodobá vize rozvoje měst je stále více určována limity udržitelnosti v oblasti ekologické, sociální i ekonomické. Z tohoto pohledu je třeba prověřovat tradiční urbanistické či úzce ekonomické představy o uspořádání měst a společností využívané právní nástroje řízení a koordinace územního rozvoje. Studenti absolvováním předmětu získají aktuální informace o navrhování a usměrňování strategického rozvoje území. Porozumí potřebě a významu koncepční, ideově tvůrčí vize jako komplexního a vyváženého modelu rozvoje měst a možnostem jeho ovlivňování ve jménu veřejného zájmu. V rámci předmětu student vypracuje seminární práci k vybrané oblasti udržitelného rozvoje měst ve vazbě na aktuální výzkumný projekt ústavu urbanismu a rešerši z odborné literatury.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Vstupní znalosti

územního plánování, stavební zákon a související předpisy

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Semestrální práce prezentovaná (obhájená) na závěrečném kolokviu.
Závěrečná seminární práce bude zaměřena na koncepci rozvoje určeného nebo zvoleného území nebo rozbor aktuálního problému.

Učební cíle

Dlouhodobá vize rozvoje měst je stále více určována limity udržitelnosti v oblasti ekologické, sociální i ekonomické. Z tohoto pohledu je třeba prověřovat tradiční urbanistické či úzce ekonomické představy o uspořádání měst a společností využívané právní nástroje řízení a koordinace územního rozvoje. Studenti absolvováním předmětu získají aktuální informace o navrhování a usměrňování strategického rozvoje území. Porozumí potřebě a významu koncepční, ideově tvůrčí vize jako komplexního a vyváženého modelu rozvoje měst a možnostem jeho ovlivňování ve jménu veřejného zájmu. V rámci předmětu student vypracuje seminární práci k vybrané oblasti udržitelného rozvoje měst ve vazbě na aktuální výzkumný projekt ústavu urbanismu a rešerši z odborné literatury.

Základní literatura

MAIER, Karel. Udržitelný rozvoj území. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 253 s. ISBN 978-80-247-4198-7. (CS)
STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město: současné městské strategie. Vydání první. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2014. ISBN 978-80-86863-47-4. (CS)

Doporučená literatura

Achieving Sustainable Urban form. Edited by Katie Williams, Elizabeth Burton, Mike Jenks. First publ. London : E & FN Spon, 2000, 389 p., ISBN 0-419-24450-6. (EN)
Architecture of Change : Sustainability and Humanity in the Built Environment . Edited by Kristin and Lukas Feireiss. Berlin : [s.n.], 2008. 304 p. ISBN 978-3-89955-211-9. (EN)
Ecological Urbanism. Editet by Mohsen Mostafavi with Gareth Doherty. Baden (Switzerland) : Lars Müller Publishers, c2010. 655 s. ISBN 978-3-03778-189-0. (EN)
LARICE, Michael a Elizabeth MACDONALD. The urban design reader. 2nd edition. New York: Routledge, 2012. ISBN 9780415668088. (EN)
MAIER, Karel. Ekonomika územního rozvoje. Praha: Grada, 2000. Města a obce. ISBN 80-7169-644-7. (CS)
The Endless City : The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank’s Alfred Herrhausen Society. Edited by Ricky Burdett and Deyan Sudjic. 1st edition. London, New York : Phaidon Press Limited, 2007. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět se zabývá teoretickými aspekty sídelního rozvoje s ohledem na udržitelný rozvoj. Zajištění udržitelného růstu měst a regionů se stává jednou z klíčových priorit moderního světa, neboť podíl obyvatel měst na celkové populaci Země se stále zvyšuje.

1. Problémy největších měst (megalopole) s jejich dopady na životní prostředí a současnou civilizovanou krajinu.
2. Základní charakteristiky udržitelného města a regionu.
3. Klíčové zdroje aneb energetická a vodní bezpečnost a využívání odpadu.
4. Mobilita, doprava a infrastruktura v udržitelném městě.
5. Sociální aspekty měst ovlivňované životním prostředím, ekonomické aspekty a samospráva,
socio-kulturní a bezpečnostní rizika skladby měst.
6. Potravinová bezpečnost, nemoci a zelené plochy.
7. Prostorové uspořádání udržitelného města, ekologické plánování, referenční příklady.
8. Předpoklady a podmínky vedoucí k městu a regionu volného času (města budoucnosti).

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor