Detail předmětu

Tvorba a ochrana krajiny

FA-DU3Ak. rok: 2023/2024

Předmět rozvíjí schopnost doktoranda pracovat ohleduplně v krajině. Získá znalosti z teorie i praxe ochrany naší krajiny. Osvojí si znalost dosud existujících metodik k vyhodnocování krajinného rázu. Naučí se vyhodnocovat krajinný ráz a své hodnocení zdůvodnit
Výstupem je individuálně zadaná semestrální práce zpracovávající vybrané krajinné aspekty, souvisejících s vlastním zadáním doktorandské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Vstupní znalosti

Základní znalosti o ochraně přírody a krajiny v ČR (SR), znalost problematiky územních systémů ekologické stability krajiny, schopnost rozpoznat typ přírodních procesů ovlivňujících danou krajinu, znalost historie vývoje naší krajiny. Schopnost pracovat samostatně v terénu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocena a diskutována bude individuálně zadaná semestrální práce zpracovávající vybrané krajinné aspekty, souvisejících s vlastním zadáním doktorandské práce. Diskutovány budou rovněž související aspekty tématu.
Účast na výuce není povinná a není kontrolovaná. Nahrazuje se kontrolovaným samostudiem doporučené literatury. Schopnost řešit krajinné problémy je doložena povinnou samostatnou, písemně doloženou prací na dané téma. Postup prací je kontrolován během výuky.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání znalostí v tvorbě krajiny a zapojování architektonických děl do krajinného okolí.
Předmět rozvíjí schopnost doktoranda pracovat ohleduplně v krajině. Získá znalosti z teorie i praxe ochrany naší krajiny. Osvojí si znalost dosud existujících metodik k vyhodnocování krajinného rázu. Naučí se vyhodnocovat krajinný ráz a své hodnocení zdůvodnit
Výstupem je individuálně zadaná semestrální práce zpracovávající vybrané krajinné aspekty, souvisejících s vlastním zadáním doktorandské práce.

Předmět rozvíjí schopnost doktoranda pracovat ohleduplně v krajině. Získá znalosti z teorie i praxe ochrany naší krajiny. Osvojí si znalost dosud existujících metodik k vyhodnocování krajinného rázu. Naučí se vyhodnocovat krajinný ráz a své hodnocení zdůvodnit
Výstupem je individuálně zadaná semestrální práce zpracovávající vybrané krajinné aspekty, souvisejících s vlastním zadáním doktorandské práce.

Základní literatura

CULEK, M. et. al. (2005): Biogeografické členění České republiky II. EkoCentrum Brno a Agentura ochrany přírody a krajiny. Brno. (CS)
KOLEKTIV (1992): Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb., v současně platném znění. ČNR a Parlament ČR. Praha. (CS)
KOLEKTIV (2002): Evropská úmluva o krajině. Brusel. (CS)
LŐW, J., MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, s.r.o., Písek. (CS)
LŐW, J. et al. (1999): Obecná metoda hodnocení krajinného rázu. Lőw a spol., s.r.o., Brno. (CS)
SKLENIČKA, P. (2003): Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha. (CS)
KOPEČEK P. et al. (2016): Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. MZLU v Brně (CZ) (CS)

Doporučená literatura

MADĚRA, P., ZIMOVÁ E. [eds.]: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. CD ROM; multimediální učebnice. MZLU Brno a Lőw a spol. s.r.o. Brno. (CS)
VOREL, I., BUKÁČEK, R., MATĚJKA, P., CULEK, M., SKLENIČKA, P. (2004): Metodika ochrany krajinného rázu. ČVUT. Praha. (CS)
ŽÁK, L. (1947): Obytná krajina. S.V.Ú. Mánes-Svoboda, Praha. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, seznámení s problematikou předmětu, zadání úkolů.
2. Opakování - typy krajin České republiky.
3. Opakování - typy krajin Evropy.
4. Evropská úmluva o krajině.
5. Právní zakotvení ochrany krajiny ČR v zákoně 114/92 Sb. - rozbor, historie, důsledky.
6. Metodika hodnocení krajinného rázu dle Vorla (I.).
7. Metodika hodnocení krajinného rázu dle Vorla (II.).
8. Metodika hodnocení krajinného rázu dle Lőwa (I.).
9. Metodika hodnocení krajinného rázu dle Lőwa (II.).
10. Podklady pro hodnocení krajinného rázu.
11. Diskuse nad příklady zpracovaných hodnocení krajinného rázu.
12. Diskuse nad předběžnými výsledky hodnocení krajinného rázu studentů.
13. Diskuse nad definitivními výsledky prací studentů.
Předmět rozvíjí schopnost doktoranda pracovat ohleduplně v krajině. Získá znalosti z teorie i praxe ochrany naší krajiny. Osvojí si znalost dosud existujících metodik k vyhodnocování krajinného rázu. Naučí se vyhodnocovat krajinný ráz a své hodnocení zdůvodnit.
Výstupem je individuálně zadaná semestrální práce zpracovávající vybrané krajinné aspekty, souvisejících s vlastním zadáním doktorandské práce.

Tematické pilíře:
- teorie i praxe ochrany naší krajiny
- metodiky k vyhodnocování krajinného rázu
- vyhodnocování krajinného rázu včetně zdůvodnění

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor