Detail předmětu

Státní doktorská zkouška

FA-D05Ak. rok: 2023/2024

Zásady vědeckého přístupu v oblasti architektury a urbanismu, metodologie a metody vědecké práce, její formálními náležitostmi a adjustací, základy práce s informacemi a literaturou.Osvojení základů vědeckého přístupu v oboru architektura a urbanismus.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Student musí mít řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Jeho odborný zájem má směřovat ke zvolenému tématu disertační práce a musí mít základní přehled o řešené problematice v tuzemsku i v zahraničí. Nezbytnou součástí je i znalost min. jednoho světového jazyka.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Státní doktorská kouška se koná před komisí jmenovanou děkanem fakulty. Součástí zkoušky je reakce studenta na posudek písemného pojednání, které student předkládá . Zkouška trvá nejdélé 2 hodiny a je veřejná. Zkouška je klasifikována prospěl - neprospěl.
Průběh a kontrola studia je dána individuálním studijním plánem, který si student sestaví na začátku studia ve spolupráci se školitelem.

Učební cíle

Prokázat celkový přehled, znalosti a tvůrčí předpoklady ve studovaném oboru.
Student prokáže celkový přehled, znalostí a tvůrčí předpoklady ve studovaném oboru.
S použitím vědeckých metod práce je schopen tvůrčím způsobem řešit zvolené téma.
Složí ústní zkoušku ze širšího vědního základu.
Vypracuje a obhájí písemné pojednání tématu disertační práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor URBAN , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 3. ročník, letní semestr, povinný