Detail předmětu

Programování v .NET a C#

FEKT-XPC-MW5Ak. rok: 2023/2024

Úvod do platformy .NET – práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly, Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace,OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika, Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání vyjímek, lambdy, Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy, LINQ, Návrhové vzory, Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design, WEB - ASP.NET, MVC, ORM, SOLID - principy, IoC kontejnery, WCF a interoperabilita, Paralelní a asynchronní programovaní - Async await, PLINQ, Parallel task library, Testování v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Schopnost programování

Učební cíle

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.
Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. TCP chat jako Windows GUI aplikace
2. HTTP chat jako ASP.NET aplikace běžící pod IIS 6.0 (obě aplikace budou ukládat data do SQL Serveru 2000 databáze a měly by být schopné spolupracovat).
3. GUI aplikace využívající COM rozhraní Microsoft Office

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. úvod do platformy .NET
2. předkompilovaný kód
3. platformová nezávislost, MSIL
4. bezpečný kód
5. web services
6. jazyk C#
7. prvky jazyka, typy
8. třídy, instance, atributy, metody
9. dědičnost, virtuální metody
10. rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy
11. zprávy, události, rozhraní
12. prvky grafického rozhraní
13. okna, menu, ovládaccí prvky, ...
14. grafika
15. síťové aplikace, TCP/IP
16. komunikace TCP, UDP
17. síťové služby
18. přehled ADO.NET a přístup k datům
19. SQL dotazy, DataSet, DataTable, ...
20. aktivní webové stránky ASP.NET
21. formuláře, aktivní obsah, XML
22. integrace do web serveru (IIS 6.0)
23. web services