Detail předmětu

Projektování fotovoltaických elektráren

FEKT-XPC-PFVAk. rok: 2023/2024

Předmět se věnuje projektování fotovoltaických elektráren. Vysvětluje možnosti využití návrhového systému PV SOL a jeho přínos do realizace projektu. Předmět je hlavně zaměřen na praktické informace ohledně návrhu a dimenzování fotovoltaické elektrárny, energetické optimalizace a ekonomické aspekty návratnosti investice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Výuka ve všech cvičeních je povinná. Řádně omluvená cvičení, lze po domluvě s vyučujícím nahradit.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu "Projektování fotovoltaických elektráren" je seznámit studenty s nástrojem pro projektování a simulování fotovoltaických elektráren PV SOL. Získané informace umožní studentům vytváření projektů, simulací a energetických auditů fotovoltaických systémů.
Absolvent předmětu je schopen :
- posoudit realizovatelnost požadavků projektu na konkrétní polohu a umístění,
- navrhnout základní parametry FV systému s ohledem na konkrétní polohu a umístění,
- vytvořit projekt v programu PV SOL, v režimu 2D nebo 3D
- posoudit ekonomickou návratnost investice do projektu,
- vysvětlit možné dotační programy spojené s realizací projektu a zajistit dodržení dotačních podmínek platných výzev,
- popsat jednotlivé prvky projektu FV systému,
- navrhnout ostrovní FV systémy a ověřit výpočtem celoroční funkčnost a soběstačnost zásobování energií,
- navrhnout a dimenzovat hybridní FV systémy, včetně elektromobility
- vybrat optimální ekonomickou variantu řešení TZB na výrobu a skladování elektřiny
- ověřit výpočtem důležitost a správnou volbu kabelových ztrát ve FVS,
- navrhnout a nakreslit v systému PV*SOL elektrické schéma zapojení FVS
- vytvořit kladečský plán a spojení FV modulů na střeše

Základní literatura

DGS, ČFA, Fotovoltaické systémy, energetická příručka (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do fotovoltaiky - princip činnosti fotovoltaického jevu
Základní prvky fotovoltaického systému 
Normy a předpisy pro fotovoltaické systémy 
PV*SOL - Marketingová data a nástroje
PVGIS, PV*SOL - Meteorologická data, Zátěžové profily
Analýza využití výroby FVS, Analýza energetických projektů 
PV*SOL -  Modelování ekonomiky FVS, Bankability (financovatelnost projektů)
PV*SOL Vyrovnání kapacity ACCU, Optimální kapacita ACCU, Simulace zastíněných modulů  

eLearning