Detail předmětu

Radiofrequency Identification

FEKT-MPA-RFIAk. rok: 2023/2024

Tento předmět si klade za cíl seznámit studenty s praktickým použitím RF technologií v aplikační oblasti, která je v současnosti jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících. Předmět klade důraz na vytvoření souvislostí mezi návrhem RF hardwaru, digitálním zpracování signálu a efektivními a bezpečnými algoritmy bezdrátové komunikace v aktivních, semi-pasivních a pasivních RF systémech pro identifikaci. Znalosti a zkušenosti získané v tomto předmětu usnadní studentům jejich následné začlenění do průmyslové sféry

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní cvičení jehodnoceno 36 body, závěrečná písemná zkouška 64 body. Celkový počet bodů je max. 100.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní cvičení jsou povinná.

Učební cíle

Cílem přemětu je seznámit studenty s praktickým použitím RF technologií v oblasti radiofrekvenční identifikace a prohloubení souvislostí mezi znalostmi v oblastech RF hardwaru, digitálního zpracování signálu a efektivní a bezpečné bezdrátové komunikace.
Absolvent předmětu je schopen:
• Vysvětlit operační principy pasivních, semi-pasivních a aktivních RFID.
• Popsat činnost transpondéru v elektromagnetickém poli.
• Popsat architekturu bezdrátových elektronických datových nosičů, transpondéru s paměťovou funkcí a mikroprocesorových RFID.
• Popsat architekturu analogového frontendu tagu a čtečky a architekturu kontrolní jednotky.
• Diskutovat vlastnosti RFID technologie v jednotlivých frekvenčních pásmech.
• Navrhnout algoritmy pro číslicové zpracování signálu (tvarování signálu, filtrace, spektrální analýza) v modulu modulátoru a demodulátoru RFID čtečky.
• V praxi aplikovat radarovou rovnici pro šíření signálu.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPA-TEC magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning