Detail předmětu

Zabezpečovací systémy

FEKT-BPC-ZSYAk. rok: 2023/2024

Zabezpečovací systémy jsou určeny k ochraně aktiv jednotlivců a institucí. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal celkový přehled o fungování, návrhu a obsluze běžně používaných zabezpečovacích systémů. Přednášky jsou věnovány vysvětlení fungování zejména poplachových zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, dohledových videosystémů a přístupových systémů. Cvičení jsou věnována obsluze běžných zabezpečovacích systémů a zpracování projektu hypotetického zabezpečovacího systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Za splnění laboratorních úloh a projektu lze získat 20 bodů a za zkoušku 80 bodů. Zkouška je písemná a je zaměřena na ověření toho, zda student dokáže vysvětlit principy fungování různých druhů zabezpečovacích systémů.
Laboratorní cvičení jsou povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled v problematice zabezpečovacích systémů.
Absolvent předmětu je schopen:
• vysvětlit principy fungování systémů a detektorů PZS,
• vysvětlit principy fungování systémů a detektorů EPS,
• vysvětlit principy fungování dohledových videosystémů,
• vysvětlit principy fungování přístupových systémů,
• vysvětlit principy fungování elektronických platebních systémů,
• obsluhovat běžné zabezpečovací systémy,
• navrhnout jednoduchý systém PZS.

Základní literatura

BURDA, K.; STRAŠIL, I. Zabezpečovací systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-187. ISBN: 978-80-214-4441- 6. (CS)
BURDA, K. Základy elektronických zabezpečovacích systémů. Brno: CERM, 2017. 124 s. ISBN: 978-80-7204-967-7.
STRAŠIL, I.: Zabezpečovací systémy: laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. ISBN: 978-80-214-4720- 2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu
2. Poplachové zabezpečovací systémy (PZS)
3. Objektové detektory PZS
4. Prostorové detektory PZS
5. Dohledové videosystémy (DVS)
6. Elektrická požární signalizace (EPS)
7. Elektronická kontrola vstupu (EKV)
8. Biometrické systémy EKV
9. Ochrana zboží
10. Ochrana digitálních autorských děl
11. Elektronické platby a doklady
12. Detekce nebezpečných látek a předmětů
13. Rezerva 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení
2. Rádiový PZS
3. Elektronická kontrola vstupu
4. Dohledové videosystémy
5. Biometrická kontrola vstupu
6. Ochrana zboží
7. Elektrická požární signalizace (EPS)
8. Kabelový PZS
9. Detektory pro PZS
10. - 13. Projektování PZS 

eLearning